Rođen makedonski kralj Aleksandar III Veliki

Na današnji dan, 22 jula 356 p.n.e., rođen makedonski kralj Aleksandar III Veliki, legendarni grčki vojskovođa koji je za kratko vreme svoje vladavine uspeo da razori hiljadugodišnja carstva gradeći nove mermerne gradove i stvarajući novu civilizaciju. Vekovima inspirisao likovne umetnike i pesnike. Hrišćanska vojska pod komandom ugarskog vojskovođe Janoša Hunjadija, 22 jula 1456 pobedila turske […]

Umro Zoran Radmilović, Nil Armstrong zakoračio na mesec

Posle pobeda austrijskog feldmaršala francuskog porekla Fransoa Eugena Savojskog nad Turcima, zaključen je 1718 godine Požarevački mir, kojim je Austrija preuzela od Otomanskog carstva upravu nad teritorijom Srbije severno od Zapadne Morave, Banat i severnu Bosnu. Jugoslovenskog ministra unutrašnjih poslova Milorada Draškovića u Delnicama je 1921 godine ubio član levičarske terorističke grupe „Crvena pravda“ Alija Alijagić, […]

Rođen vojvoda Živojin Mišić

Na današnji dan, 20 jula 1304, rođen italijanski pisac Frančesko Petrarka. Smatra se poslednjim pesnikom Srednjeg veka i prvim individualistom u evropskoj poeziji. Bio poznat i cenjen po latinskim delima, istorijskim, filozofskim i polemičkim spisima, a u svetsku književnost ušao zbirkom soneta „Kanconijer“, posvećenih Lauri. Mongolski kan Tamerlan u bici kod Angore, sadašnje Ankare, 20 […]

Umro srpski knez Stefan Lazarevic

Na današnji dan, 19 jua 1427, umro Stefan Lazarevic, srpski knez, sin kneza Lazara i kneginje Milice, vazal turskog sultana Bajazita I do 1402, kada se povukao u Carigrad gde je od vizantijskog cara Jovana II Paleologa dobio titulu despota. Posle poraza Bajazita I kod Angore od Mongola, sklopio sporazum sa ugarskim carem Zigmundom I […]

Umro Branko Radičević

Na današnji dan, 18 jula 1429, francuske snage pod vođstvom Jovanke Orleanke i vojvode od Alensona kod Patea sustigle i porazile engleske trupe koje su se povlačile posle neuspele opsade Orleana. U Londonu 18 jula 1583 izdata prva polisa životnog osiguranja. Srpski pisac Branko Radičević umro 18 jula 1853. Njegovi posmrtni ostaci 1883. preneti iz […]

Izvršena je smrtna kazna nad Dragoljubom Dražom Mihailovićem

Beogradsku tvrđavu 1804 godine napustile su i pobegle niz Dunav starešine turskih janičara – dahije Aganlija, Kučuk Alija, Mula Jusuf i Mehmed Fočih – koji su prethodno u seči knezova poubijali istaknute srpske prvake, što je bio neposredan povod za izbijanje Prvog srpskog ustanka. Porta u Carigradu, zabrinuta za to da vlast ne pređe u […]

Raskol rimske i carigradske hrišćanske crkve

Na današnji dan, 16 jula 1054, zbog sukoba oko pitanja da li rimski papa ima primat među hrišćanskim poglavarima došlo do raskola rimske i carigradske hrišćanske crkve. Spor kasnije doveo do „velike šizme“ i stvorene dve crkve, pravoslavna i rimokatolička. Štokholmska banka izdala prve papirne novčanice u Evropi 16 jula 1661 Srpski vojvoda Petar Bojović, […]

Marseljeza zvanično prihvaćena za himnu Francuske

Na današnji dan, 15 jula 1099, krstaši u Prvom krstaškom ratu osvojili Jerusalim i razorili ga. Grad po rimskom razaranju 70. obnovio rimski car Hadrijan i pretvorio ga u rimsku vojnu koloniju, a 638. došao pod vlast Arapa i postao muslimansko sveto mesto. Arapi ga ponovo osvojili 1187. Nemački car Rudolf I Habsburg, osnivač dinastije […]

Pala je Bastilja

Parižani su 1789 godine zauzeli i razorili zloglasnu tvrđavu i zatvor Bastilju. Danas je na mestu Bastilje zasađen park, a današnji dan uzima se kao početak Francuske revolucije i u Francuskoj se slavi kao državni praznik. U Sarajevu je 1902 godine, radi širenja prosvete, srpske nacionalne svesti i privednog jačanja Srba u Bosni i Hercegovini, […]

Otpočelo prvo Svetsko prvenstvo u fudbalu

U Beogradu su 1839 godine održani izbori za prve gradske opštine. Ukazom o „Ustrojaniju obština“, sve opštine u Srbiji podeljene su u tri klase – prvoj je pripadao Beograd, drugoj okružne i druge varoši, a trećoj seoske opštine. U Beogradu su birana 32 člana gradske opštine – „najčestitija, najrazumnija i najpravdoljubivija“ – koji su dužnost […]