Završena Javna rasprava o Nacrtu Programa energetske efikasnosti grada Kragujevca

Na završnoj tribini Javne rasprave o Nacrtu Programa energetske efikasnosti grada Kragujevca za period 2023 – 2025. godine sa Planom energetske efikasnosti za 2023.godinu, tokom koje su sva zainteresovana pravna i fizička lica mogla da izvrše uvid u ovaj dokument, Ana Radojević, energetski menadžer grada Kragujevca pružila je dodatna objašnjenja i istakla prioritete i ciljeve Programa.

Cilj izrade ovog Programa je najpre analiza potrošnje energije, a zatim i predlaganje mera koje će dovesti do uštede, rekla je Ana Radojević, energetski menadžer grada Kragujevca. Program najpre obuhvata analizu potrošnje energije u javnom sektoru grada Kragujevca koji podrazumeva javni transport, javno osvetljenje i potrošnju energije u javnim zgradama, a nakon toga Program predlaže određene mere za uštedu energije u naredne tri godine. U obavezi smo da svake godine ostvarimo uštedu energije od jednog procenta, ali ovaj Program predviđa veću uštedu. Program sadrži i Plan energetske efikasnosti koji se odnosi na mere koje su planirane u narednoj godini, a to su zamena grejanja u školama koje se greju na čvrsto gorivo i zamena LED osvetljenja koje se pokazalo kao veliki potrošač. Zahvaljujući ovom Programu, uvideli smo da je objekat sa zatvorenim bazenom veliki potrošač. Shodno tome, u narednom periodu ćemo izraditi potrebnu projektnu dokumentaciju, a nakon toga sprovesti mere energetske efikasnosti na ovom objektu.

Nacrt Programa energetske efikasnosti grada Kragujevca za period 2023 – 2025. godine sa Planom energetske efikasnosti za 2023.godinu, nakon ove javne rasprave biće upućen u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje.

Post Author: Milan

Ostavi komentar