Završen konkurs za upis dece u državne predškolske ustanove

Komisija za prijem dece u predškolske ustanove čiji je osnivač Grad je na današnjoj sednici utvrdila konačnu Listu bodovanja i rangiranja dece za koju su podneti zahtevi za upis u predškolske ustanove čiji je osnivač Grad, kao i predlog spiska primljene dece u PU “Nada Naumović“ i “Đurđevdan“.
Komisija je konačnu Listu i predlog spiska utvrdila nakon razmatranja 45 prigovora koji su podneti u roku određenom za podnošenje prigovora od kojih su 2 usvojena obzirom da su bila opravdana, a 43 prigovora je odbačeno kao neosnovano. Direktori PU “Nada Naumović“ i “Đurđevdan“ su na osnovu predloga Komisije utvrdili spiskove primljene dece, koji su objavljeni na zvaničnim internet prezentacijama predškolskih ustanova.
Konkurs za upis u državne predškolske ustanove je završen. Period za prigovore je istekao i danas je objavljena konačna lista i konačni spisak za prijem dece po predškolskim ustanovama. U roku za prigovore pristiglo je ukupno 45, znatno manje nego ranijih godina od kojih su dva usvojena ali nisu uticali na pomeranja na preliminarnom spisku i korigovanje broja bodova pa je spisak primljene dece ostao isti, rekao je Dušan Aleksić, član Gradskog veća za obrazovanje. Od ponedeljka, 24. maja do 15. jula pristupićemo sklapanju ugovora sa roditeljima za upis dece u državne vrtiće i napraviti listu čekanja za upis u privatne predškolske ustanove. Pored toga, danas je upućen i Javni poziv privatnim predškolskim ustanovama za obnovu ugovora o saradnji sa gradom, što je prvi korak u realizaciji prijema dece u privatne predškolske ustanove u radnoj 2021/2022 godini, dodao je Aleksić.
Predškolske ustanove Nada Naumović i Đurđevdan će najkasnije do 15. jula 2021. godine zaključiti ugovore o pružanju usluga sa roditeljima dece koja se nalaze na spisku primljene dece.
Po završenom zaključenju ugovora sa roditeljima, Komisija za prijem dece će utvrditi Listu čekanja za prijem u predškolske ustanove čiji je osnivač Grad, na osnovu koje će se a po podnetim zahtevima i objavljenom javnom pozivu vršiti priznavanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama.
Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima uputila je danas javni poziv privatnim predškolskim ustanovama za podnošenje zahteva za zaključenje ugovora sa Gradom za radnu 2021/2022 godinu.
Na sledećim linkovima nalaze se Jedinstveni javni konkurs za prijem dece na celodnevni boravak u predškolske ustanove čiji je osnivač grad Kragujevac za radnu 2021/2022. godinu kao i Javni poziv predškolskim ustanovama čiji osnivač drugo pravno ili fizičko lice za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora sa Gradom radi upisa dece čiji roditelji ostvare pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi za radnu 2021/2022. godinu.
https://www.kragujevac.rs/jedinstveni-javni-konkurs-za-prijem-dece-na-celodnevni-boravak-u-predskolske-ustanove-ciji-je-osnivac-grad-kragujevac-za-radnu-2021-22-godinu/
https://www.kragujevac.rs/javni-poziv-predskolskim-ustanovama-ciji-osnivac-drugo-pravno-ili-fizicko-lice-za-dostavljanje-prijava-za-zakljucenje-ugovora-sa-gradom-radi-upisa-dece-ciji-roditelji-ostvare-pravo-na-naknadu-dela-tro/

Post Author: Milan

Ostavi komentar