USS „Sloga“ : „RADNIČKA PRAVA UGROŽENA: SINDIKAT TRAŽI SMENU DIREKTORA ENERGETIKE KRAGUJEVAC“

Saopštenje Udruženih Sindikata Srbije „Sloga“ prenosimo u celosti :

Odeljenje Inspekcije za rad u Kragujevcu, nakon inspekcijskog nadzora po zahtevu sindikata Sloga utvrdilo je da su u privrednom društvu Energetika doo Kragujevac povređena prava zaposlenih i da će protiv poslodavca biti pokrenut prekršajni postupak.

Međutim, paradoksalno je i potpuno neprirodno da uprkos utvrđenoj povredi prava, osporavanje Aneksa ugovora o radu zaposleni mora nastaviti pred nadležnim sudom, umesto da se ugovori odmah ponište na osnovu utvrđenih nepravilnosti.

– Ovo pokazuje da su prava i zakoni isključivo u korist poslodavaca, što stavlja zaposlene u veoma tešku poziciju. Ovo stvara dodatni teret za sve koji su žrtve kršenja svojih prava, ali takođe ukazuje na potrebu za hitnom reformom sistema koji bi pružao adekvatnu zaštitu radničkih prava, kaže potpredsednik Sindikata „Sloga“, Predrag Đurić.

Naime, u konkretnom slučaju poslodavac, direktor Energetike, Andreja Ilić, koga smo više puta do sada tužili za bahatost i kršenja prava zaposlenih je donošenjem Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, bio u obavezi da pre dostavljanja obaveštenja o ponudi i aneksa ugovora o radu, donese Akt o proceni rizika za sva radna mesta. Takođe, nije uputio zaposlene na prethodni lekarski pregled prilikom raspoređivanja na drugo radno mesto u okviru društva, što je takođe u suprotnosti sa Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu i Kolektivnim ugovorom.

–  Ističemo da je bezbednost zaposlenih na radnom mestu nešto što nikada ne sme biti ugroženo ni u jednom trenutku, te da očekujemo da država konačno preduzme sve neophodne korake kako bi se ovo pitanje rešilo na najbolji mogući način, da smeni neodgovorne direktore poput Andreje Ilića, koji će platiti prekršajne kazne novcem iz budžeta građana Kragujevca. Ovo je posebno važno u svetlu sve učestalijih tragičnih slučajeva, naročito sa smrtnim ishodom koji se događaju upravo zbog nepoštovanja Zakona o bezbednosti na zdravlju i nedostatka Akta o proceni rizika koji je obavezan, zaključuje Đurić.

U Beogradu, 02.04.2023.godine

Post Author: Milan

Ostavi komentar