Rok za plaćanje poreza na imovinu za prvi kvartal ove godine ističe 14. februara

Rok za plaćanje poreza na imovinu za prvi kvartal ove godine za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 14. februara. Građani treba da uplate akontaciju koja je jednaka iznosu poreza za četvrti, tj. poslednji kvartal prošle godine.

Redovnim izmirivanjem obaveza izbegavaju se troškovi kamate. O stanju svojih zaduženja građani mogu da se informišu u Gradskoj poreskoj upravi, putem telefona i elektronske pošte.

Poreski obveznici, koji putem reprograma izmiruju zaostala dugovanja, takođe treba da do ovog datuma uplate označene rate, jer će se nakon isteka zakonskog roka za uplatu akontacija obračunavati kamata, koja je, nepotreban, ali svakako neminovan izdatak.

Post Author: Milan

Ostavi komentar