Rekonstruisan ulaz i staze u Velikom parku

Sektor niskogradnje JKP Šumadija izvršio je komplatnu zamenu behatona na ulazu u Veliki park, u okviru redovnog održavanja staza i trotoara na teritoriji grada Kragujevca. Na površini od 150m2 izvršeni su radovi na skidanju postojećeg behatona, ravnjanju i formiranju podloge i postavljanju novih behaton ploča. Pored radova na zameni behatona, sanirana su i oštećena na zidu u ulazu u park.
Na stazama u Velikom parku na ukupnoj površini od 350 m2, gde je bilo neophodno izvršena je zamena oštećenog behatona, a rekonstuisan je i prostor oko česme.

Post Author: Milan

Ostavi komentar