Rebalansom uvećan budžet za 619 miliona dinara

Najznačajnija odluka koju su odbornici usvojili na današnjoj, redovnoj sednici Skupštine grada je odluka o rebalansu budžeta grada za 2023. godinu. Razlog za rebalans je ostvarenje većih prihoda u prvih pet meseci ove godine u odnosu na planirane i suficit koji je ostvaren u prethodnoj godini.  Uvećanje iznosi 619 miliona dinara, odnosno 5,8 odsto. To je 17 odsto više u odnosu na prošlogodišnji rebalans, rečeno je na sednici.

Rebalansom budžeta, suficit koji je iskazan po završnom računu 2022. godine, a koji iznosi 717 miliona dinara, biće raspoređen na odgovarajuće pozicije. Budžet grada će nakon rebalansa iznositi 11,1 milijardu dinara.

Veći prihodi, kako je rečeno, u istoj meri će uvećati rashode, ali tako da ni u jendoj oblasti nema smanjenja i da ništa od planiranih investicija ne bude ugroženo. Ovaj višak novca će biti utrošen u investiranje.

Povećani rashodi su urađeni u skladu sa dva osnovna principa. Prvi je da ni u jednoj oblasti budžeta ne bude smanjenja, a drugi da ništa od investicija ne bude ugroženo u gradu u odnosu na ono što smo u ovoj godini planirali.

Kada kažem da ni jedna oblast ne dobija ovim rebalansom manje sredstava, o tome nam svedoči programska struktura budžeta, koju ako pogledate možete videti da predviđene cifre jednake ili veće u odnosu na inicijalno planirani budžet.

Drugi princip je taj da ništa od investicija ne bude ugroženo,o čemu svedoči i spisak kapitalnih projekata u predloženoj odluci o rebalansu gde se vidi da je njihova ukupna vrednost 1,4 milijardi dinara, istovetno kao što je planirano u budžetu – kazao je prof.dr Nenad Stanišić, član Gradskog veća za finansije.

Među najznačajnijim projektima je rekonstrukcija Trga Vojvode Radomira Putnika, dalja rekonstrukcija fasada, ulaganje u novi objekat predškolske ustanove, rekonstrukcija većeg broja škola i vrtića, unapređenje infrastrukture, pa je za vodovodnu i kanalizacionu mrežu odvojeno preko 230 miliona dinara, za rekonstrukciju, sanaciju i asfaltiranje ulica 300 miliona dinara i pored toga 100 miliona dinara za nove ulice, što će nam omogućiti, da ako sve bude išlo po planu, a plan je da Kragujevac bude jedan od gradova u kojima će projekat „Čista Srbija“ ući u drugu fazu, na jesen, otvaranje novih gradilišta i nove rekonstrukcije ulica.

Na sednici je usvojen i završni račun grada Kragujevca za 2022. godinu.

Ostvaren je suficit od 717 miliona dinara, smanjena zaduženost grada sa 50% u 2020. godini na 25%. Ostvarenje budžeta je sa visokom stopiom od 98%.

Da radimo u skladu sa onim što smo obećali govori poređenje završnih računa između 2020. godine i 2023. Budžet grada je u tom periodu uvećan za 35%, a investicije za 50%. Podršku države imamo, samo što je ona sada drugačije usmerena. Nama nije potrebna podrška za očuvanje tekuće likvidnosti, sva pomoć države ogleda se u investicijama koje se sprovode i koje će se sprovoditi u našem gradu u budućem periodu. Ono što smo još obećali je da će asfaltiranje ulica i rešavanje komunalnih problema biti trajna aktivnost bez obzira da li je godina izborna ili nije o čemu govore i ove cifre jer su ulaganja kontinuirana i iz godine u godinu sve veća – kazao je Stanišić.

Odbornici su na današnjoj sednici, pored ostalog usvojili i desetogodišnji Program zaštite životne sredine na teritoriji Kragujevca 2023-2033. godine kao i predlog Odluke o pristupanju izradi Plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Kragujevca za period 2024-2034.godine, dok su u oblasti komunalne delatnosti i usvojili odluku o javnim parkiralištima i izmenu i dopunu Odluke o komunalnom redu.

Post Author: Milan

Ostavi komentar