Projekat Metodologija zone škola u Kragujevcu

Kragujevac je jedan od tri grada u kojem Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije realizuje projekat Metodologija zone škola. Reč  je o projektu u okviru kojeg će stručnjaci Agencije na osnovu analize stanja  bezbednosti saobraćaja u zonama 20 škola izraditi projektnu dokumentaciju po kojoj će biti sprovedena saobraćajna i vertikalna signalizacija. U projekat je uključeno 10 osnovnih škola iz Kragujevca čijom analizom rizika saobraćaja će za tri škole biti poklonjena projektno-tehnička dokumentacija.

Projektom Metodologije, Agencija za bezbednost saobraćaja želi da utvrdi i unificira način uređenja zone škola na teritoriji Republike Srbije a vizija je nula stradale dece u saobraćajnim nezgodama i ovo je upravo jedna od aktivnosti usmerenih ka tome, kazao je Branko Stamatović, v.d. direktora ABS.  Projekat sprovodimo u Kragujevcu, Somboru i Novom Pazaru gde ćemo analizirati 20 škola i stanje bezbednosti saobraćaja u zonama izabranih škola a nakon toga izraditi projektnu dokumentaciju za njih deset po kojoj će biti uređena zona. U Kragujevcu danas analiziramo stanje za deset osnovnih škola sagledavajući rizične deonice saobraćaja i situacije u kojima mogu da se nađu deca kao učesnici u saobraćaju. Nakon toga, stručni tim će izraditi projektno-tehničku dokumenatciju za tri škole i to ćemo pokloniti gradu po kojoj će grad napraviti projekat i urediti zonu osnovne škole, rekao je Stamatović i dodao da, prema podacima, na teritoriji Srbije godišnje u zoni škola, 43 deteta zadobije povrede ili nastrada u saobraćajnim nezgodama a to govori da deca nisu dovoljno zaštićena.

Od 21 osnovne škole u Kragujevcu, deset je uključeno u ovaj projekat  a izabrane su po stepenu ugroženosti, odnosno osnovne škole pored kojih je frekventniji saobraćaj.

Ovo je veoma osetljiva tema za Kragujevac, obzirom na to da smo pre nekoliko meseci imali veliku tragediju koja je uznemirila sve građane, kazao je predsednik Skupštine grada Miroslav Petrašinović.  Namera nam je da planiramo i budžetskim sredstvima obezbedimo pešački prelaz u zoni svih osnovnih i srednjih škola a to ćemo uspeti u saradnji i uz podršku Agencije za bezbednost saobraćaja. Agencija će izraditi projektno-tehničku dokumentaciju po kojoj će nadležne službe uraditi projekat prema kojem će  JKP Šumadija postavljati vertikalnu i horizontalnu signalizaciju u zonama škola. Budžetom, Grad Kragujevac je za 2023. godinu obezbedio dva miliona dinara a u budžet za iste namene se sliva i pedeset odsto naplaćenih saobraćajnih prekršaja na teritoriji grada Kragujevca. Sva ta sredstva će biti uložena u saobraćajnu infrastrukturu i prevenciju saobraćajnih prekršaja, istakao je predsednik Petrašinović.  On je podsetio da je Grad Kragujevac sa takvim aktivnostima otpočeo još pre tri godine u zonama škola na seoskom području, zatim prigradu i gradu. Dokle god se dešavaju saobraćajne nezgode sa povredama ili smrtnim ishodom, govori nam da nismo dovoljno uradili da bismo sprečili i sveli na nultu toleranciju, a to nam osnovni cilj i namera, poručio je on. U ceo projekat mora da bude uključeno više aktera od menadžmenta škola, saobraćajne policije i ABS-a kao krovne institucije koja se suštinski bavi prevencijom i sprečavanjem prekršaja u saobraćaju  prateći sve pokazatelje i šta je potrebno učiniti kako bi se smanjio broj nezgoda. To možemo postići ne samo kroz infrastrukturne projekte već i kroz edukaciju najmlađih ali i svih učesnika u saobraćaju. Petrašinović je podsetio na nedavno realizovanu kampanju doniranja žutih rotacionih svetala za poljoprivrednike koju je Grad Kragujevac sproveo sa ABS i Saobraćajnom policijom PU Kragujevac.

U skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja Grad Kragujevac je ove godine prvi put doneo program rada Saveta za koordinaciju  poslova bezbednosti saobraćaja, koji je dobio saglasnost od strane Agencije za saobraćaj.

Zahvaljujući ABS za izradu programa i za podršku u realizaciji svih programskih aktivnosti, Zorica Đorović v.d. načelnica Gradske uprave za komunalne poslove, je istakla da su u toku realizacije brojnih aktivnosti. Pored naučno-istraživačkih radova u oblasti bezbednosti saobraćaja, obuhvaćeni su edukacija, saobraćajno obrazovanje i vaspitanje, opremanje svih aktera bezbednosti saobraćaja, unapređenje saobraćajne infrastrukture. Najviše pažnje se poklanja edukaciji dece i starijih lica od 65 godina. Jedan od programa je i Metodologija u zonama škola koja je danas prezentovana a čemu je prethodila Pažljivkova smotra.  U nastavku aktivnosti je kampanja Na maturu bez automobila koju ćemo sprovoditi tokom maja meseca kroz edukaciju i trening mladih vozača kao i edukacija mladih roditelja o korišćenju i opremanju vozila sedištima za decu za bezbednu vožnju.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar