Preko 20 miliona dinara biće izdvojeno za ovogodišnje programe zapošljavanja

Gradski savet za zapošljavanje koji je konstituisan na današnjoj sednici razmatrao je Predlog nacrta programa zapošljavanja grada Kragujevca za period 2024 – 2026. godine sa Predlogom mera aktivne politike zapošljavanja za 2024. godinu.

Prema rečima Saše Sokovića, načelnika Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj i privredu, s obzirom na to da je Grad Kragujevac imao kvalitetan trogodišnji dokument lokalne politike zapošljavanja za period 2021 – 2023. godine, imao je zadatak da ga shodno novim zakonskim regulativama i  strategijama zapošljavanja Vlade Republike Srbije, upodobi i prilagodi novim trendovima na tržištu rada, novoj demografskoj slici, obrazovnoj strukturi stanovništva, programima organizacija koje partnerski učestvuju u programima zapošljavalja, kao što su Razvojni biznis centar, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Biznis inovacioni centar i dr.

Ukupna sredstva koja će biti izdvojena ove godine za programe zapošljavanja iznosiće preko 20 miliona dinara.

S obzirom na to da mere koje se najviše koriste na nivou Srbije su samozapošljavanje, zapošljavanje osoba iz kategorije teže zapošljivih lica i javni radovi za osobe sa invaliditetom, nismo hteli da odstupamo od proverene prakse tako da će Grad Kragujevac i u narednom periodu posvetiti pažnju baš ovim trima kategorijama. Grad Kragujevac je prošle godine izdvojio blizu 10 miliona dinara za programe zapošljavanja. I ove godine je planiran otprilike isti iznos s tim što ta sredstva nisu jedina. Ovaj program sprovodimo uz sufinansiranje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje koja daje još 8 miliona dinara, a u planu je uspostavljanje saradnje sa jednom fondacijom koja će nam pomoći u finansiranju programa samozapošljavanja osoba sa invaliditetom kao i preduzeća koja zapošljavaju ta lica – objašnjava Soković.

Post Author: Milan

Ostavi komentar