Podela plavih kanti za ambalažni otpad

JKP Šumadija Kragujevac započelo je u MZ Sušica podelu plavih tipiziranih kanti namenjenih odlaganju ambalažnog otpada (Tetra paka, papirne i kartonske ambalaže, plastične, aluminijumske i staklene ambalaže) u domaćinstvima individualnog tipa stanovanja.

U sklopu ove akcije biće podeljeno 380 kanti zapremine 120 litara čije pražnjenje će se vršiti svakog petka u mesecu.

Sa organizovanim preuzimanjem ambalažnog otpada započeće se od 17. juna 2022. godine.

Da podsetimo naše sugrađane, realizacija projekta primarne selekcije otpada sprovedena je i pre dve godine, kada je građanima MZ Šumarice podeljeno 1100 plavih kanti.

Ovakav način odlaganja ambalažnog otpada u domaćinstvima individualnog tipa stanovanja pruža mogućnost sakupljanja veće količine otpada koja se dalje tretira procesom reciklaže, čime se daje doprinos očuvanju životne sredine.

Post Author: Milan

Ostavi komentar