Ombudsmani Kragujevca i Bosne i Hercegovine potpisali Sporazum o saradnji

Kancelarija lokalnog ombudsmana grada Kragujevca je poptisala sporazum o saradnji sa Institucijom ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Reč je o važnom dokumentu koji se odnosi na zaštitu ljudskih prava a koji je zasnovan na načelima uzajamne pomoći u skladu sa zakonima i propisima obe države.

Cilj sporazuma je uspostavljanje saradnje i stvaranje uslova u oblasti zaštite prava građana, postupanje po žalbama i predstavkama građana. Potpisnici su se saglasili da će uspostaviti saradnju radi razmene iskustava, dobre prakse i informacija u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Kancelariju ombudsmana Bosne i Hercegovine u Mostaru je tim povodom posetila Jelena Milivojević, lokalni ombudsman grada Kragujevca sa saradnicima.

„Kragujevac i Mostar, kao gradovi pobratimi, dugi niz godina neguju prijateljske odnose i sarađuju u mnogim oblastima, tako da je ovaj sporazum samo nastavak te saradnje. Radujemo se budućem zajedničkom poslu, razmeni iskustava, i unapređenju rada obe Institucije“, rekla je tim povodom Jelena Milivojević, lokalni ombudsman grada Kragujevca.

Lokalnog ombudsmana grada Kragujevca, Jelenu Milivojević su ovim povodom primile Dr Jamina Džumhur i Nives Jukić, ombudsmanke Bosne i Hercegovine, a uprličen je i prijem u Gradskoj kući sa glavnom savetnicom grada Mostara, Radmilom Komadinom.

Post Author: Milan

Ostavi komentar