Održana sednica Gradskog Veća

Gradsko veće na sednici održanoj 6. februara dalo je saglasnost na zaključenje Ugovora o realizaciji prava na užinu u Đačkoj kuhinji, kako bi se pružila podrška učenicima osnovnih škola iz socijalno ugroženih porodica. Grad se ugovorom obavezuje da obezbedi do 3000 školskih užina u trajanju od 180 dana u toku kalendarske godine. Ukupna cena programa Đačke kuhinje u 2018. godini iznosi 18 miliona dinara.

Saglasnost je data i za zaključenje Ugovora o realizaciji prava na besplatan obrok u narodnoj kuhinji. To podrazumeva topli obrok dnevno ili paket namirnica za korisnike novčane socijalne pomoći i druga lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, a na osnovu nalaza i mišljenja Centra za socijalni rad. Besplatan obrok se distribuira na više lokacija u gradu, šest dana u nedelji. Ukupna cena Programa narodne kuhinje u 2018. godine iznosi do 19,3 miliona dinara.

Grasko veće dalo je saglasnost i na zaključenje Ugovora o realizaciji Programa rada Crvenog krsta u oblasti zdravstvene zaštite u vrednosti do 3,2 miliona dinara, koji pored ostalog podrazumeva promociju zdravlja, organizovanje, obučavanje i pripremanje ekipa za prvu pomoć, brigu o starima, popularizaciju doborovoljnog davalaštva krvi, dostavu hrane bolesnim, starim, nepokretnim i polupokretnim licima iz ruralnih sredina.

Gradsko veće donelo je odluku o ostvarivanju prava na povlašćenu vožnju u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika u izuzetnim naročito opravdanim slučajevima za 608 lica kojima su za 2018. godinu odobrene besplatne karte. Zakljućak će biti objavljen na oglasnoj tabli organa grada i Gradske agencije za saobraćaj.

Članovi veća dali su saglasnost na zaključenje Ugovora o finansiranju povlašćene parking karte sa osobe sa invaliditetom i druga lica na javnim parkiralištima. Sredstva za relaizaciju ugovora u iznosu do 500 000 dinara planirana su Odlukom o budžetu.

Gradsko veće donelo je Program rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade u tekućoj godini u iznosu od 1,4 miliona dinara.

Na sednici je utvrđen i predlog odluke o vršenju osnivačkih prava nad sprotskim privrednim društvima “Kragujevački vaterpolo klub Radnički“ i “Rukometni klub Radnički 1964“ i uputilo odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje.

Post Author: Milan

Ostavi komentar