Nastavak obuke za službenike javnih nabavki lokalnih samouprava

U okviru Projekta za unapređenje javnih nabavki USAID-a, u Vrnjačkoj banji održan je drugi modul obuke za predstavnike partnerskih lokalnih samouprava, na kome su učestvovali i prestavnici grada Kragujevca. Tema dvodnevne obuke bila je priprema konkursne dokumentacije koja je u ciklusu postupka javne nabavke važna za naručioce, imajući u vidu da njena sadržina zavisi od odluke o izboru vrste postupka, odgovarajuće tehnike u javnim nabavkama i tipa ugovora za konkretnu javnu nabavku i određuje sve sledeće korake u postupku javne nabavke.

Predavači USAID-a Aleksandra Litričin i Branimir Blagojević – predstavili su učesnicima sve korake u pripremi konkursne dokumentacije i pokretanju postupka javne nabavke, uključujući vrstu postupka, definisanje rokova, valute i jezika, imenovanje komisije, objavu oglasa kao i mere za zaštitu integriteta postupka i sprečavanje sukoba interesa što su ključni aspekti prevencije korupcije u postupcima javnih nabavki.

Tokom obuke bilo je reči i o primerima dobre ali i loše prakse kada je u pitanju odabir kriterijuma za dodelu ugovora, naročito u pogledu definisanja odnosa cene i kvaliteta. Učesnicima je predstavljena i postojeća praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i to u fazi pre podnošenja ponuda.

Kao i na prethodnim događajima za predstavnike opština i gradova zadužene za postupke javnih nabavki i ovu obuku obeležili su diskusija, razmena znanja, iskustva i najboljih praksi, kao i međusobno uvažavanje i razumevanje za slične izazove sa kojima se susreću u svakodnevnom radu.

Na obuci i Vrnjačkoj banji bili su prisustni i predstavnici Stalne konferencije gradova i opština koji će u narednom periodu, kao partneri Projekta, pružati direktnu tehničku pomoć i podršku lokalnim samoupravama u unapređenju praksi vezanih za pripremu, objavljivanje i ocenu javnih nabavki, te dodelu ugovora.

Tema sledećeg modula obuke za službenike zadužene za javne nabavke biće ocene i odabir ponuda, koji će biti održan u septemrbu.

Post Author: Milan

Ostavi komentar