Nacrt Poslovnika gradskog parlamenta upućen u skupštinsku proceduru

Komisija za izradu Nacrta novog Poslovnika gradskog parlamenta danas je završila rad na tom dokumentu i uputila ga u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje.

Poslovnik je koncipiran u 18 glava, rekao je predsednik Skupštine grada Miroslav Petrašinović. Novina je da su prava i dužnosti odbornika kao predstavnika najvišeg organa grada sada definisana na početku Poslovnika. Prava su proširena ali je povećana i odgovornost odbornika koji sada moraju sekretaru Skupštine grada da opravdaju svoje izostanke sa sednica gradskog parlamenta ili sednica skupštinskih odbora. Ukoliko to ne učine njihova disciplinska odgovornost se ogleda u tome što će biti kažnjeni umanjenjem naknade za 20 posto kada je u pitanju izostanak sa sednica Skupštine grada za taj mesec kada je održana sednica. Ukoliko je u pitanju izostanak sa sednica Odbora, neće imati prava na naknadu za tu sednicu ukoliko nisu opravdali svoje odsustvo. Ovim smo želeli, pojasnio je Petrašinović, da povećamo odgovornost odbornika, kako u radu skupštinskih odbora, tako i na plenarnim zasedanjima Skupštine grada.

Novina predviđena Nacrtom Poslovnika je mogućnost da se ukoliko dođe do spajanja rasprave pojedinih tačaka dnevnog reda, vreme za diskusiju svakog učesnika u raspravi može povećati na pet minuta i o tome Skupština odlučuje bez rasprave na predlog nekog od šefova odborničkih grupa. Ukoliko Gradsko veće odredi tri ili više izvestilaca po jednoj tački, njihovo vreme se povećava takođe za pet minuta. Do sada je to bilo deset minuta, a sada se to vreme povećava i iznosiće 15 minuta. Nacrtom je, takođe, previđeno da vreme za obraćanje gradonačelnika i zamenika gradonačelnika sa sadašnjih deset bude povećano na 20 minuta. Kada je u pitanju izdvojeno mišljenje odredbom ovog Poslovnika je predviđeno da iznosi 2 minuta i dozvoljena je po jedna replika sa svakim učesnikom u raspravi.

Sednice Skupštine grada kako je to zakonom predviđeno mogu biti redovne, po hitnom postupku i svečane. Novina koja je sada previđena Poslovnikom je mogućnost da se osim za Đurđevdan – Dan grada, sednice mogu sazivati i drugim svečanim povodom kada predsednik proceni da za to ima potrebe.

Najveća novina je, ističe Petrašinović, što uvodimo mogućnost za elektronsko praćenje sednica i elektronsko glasanje. Svaki odbornik će dobiti tablet koji će koristiti za preuzimanje skupštinskog materijala, za glasanje, ali i prijavljivanje za reč. Poslovnikom je predviđen čitav niz odredbi kojima se reguliše rad kada nema mogućnosti za korišćenje elektronskih uređaja. Proširena su i prava kada je u pitanju javnost u radu. Sada, osim sednica Skupštine grada i odbori mogu javno da se slušaju. Predsednik odbora može da predloži da sednica po određenom pitanju bude otvorena za javnost uz prisustvo predstavnika medija.

Kada je u pitanju institut povrede Poslovnika, na moje veliko zadovoljstvo, istakao je Petrašinović, svi članovi Komisije su prihvatili ideju da se unese odredba koja bi sprečila zloupotrebu. Sada predsedavajući može da predloži Skupštini da odborniku, koji krši institut povrede poslovnika i koristi ga samo da bi nekom replicirao, izrekne opomenu i oduzme mu reč, o čemu će se na predlog predsednika izjašnjavati Skupština.

Petrašinović se zahvalio svim članovima Komisije na radu tokom izrade Nacrta Poslovnika, među kojima su bili predstavnici svih odborničkih grupa, Prof. dr Srđan Đorđević sa Pravnog fakulteta, bivši predsednik Skupštine grada Milan Urošević, bivši zamenik predsednika Skupštine grada u više mandata Miodrag Nikolić, kao i drugi odbornici koji su u nekom periodu koristili u radu skupštinski Poslovnik.

Post Author: Milan

Ostavi komentar