Na sednici po hitnom postupku Skupština grada Kragujevca formirala anketne odbore

Na 4. sednici po hitnom postupku odbornici su većinog glasova prihvatili odluke o obrazovanju dva anketna odbora i to jedan koji će utvrđivati činjenice i okolnosti vezane za izgradnju, projektovanje i izvođenje radova na objektu Gradske tržnice u Kragujevcu i drugi koji će sagledavati okolnosti vezane za donošenje Zaključka Gradskog veća broj: 400-3011/23-V od 12. juna 2023. godine.

Anketni odbori imaju po sedam članova a čine je odbornici gradskog parlamenta srazmerno broju osvojenih mandata. Predsedik Anketnog odbora za objekat Gradske tržnice je Dušan Soković, njegov zamenik Aleksandar Lazović, dok su članovi Biljana Ilić Stošić, Gordana Todorović, Milan Milosavljević, Ivan Dubljanin i Veroljub Stevanović. Anketni odbor koji će sagledavati okolnosti vezane za Zaključak Gradskog veća čini predsednik Aleksandar Lazović, njegov zamenik je Miroslav Petrašinović a članovi su Slavica Radenković, Zoran Prokić, Slađan Rakić, Obrad Turković i Jovica Radovanović.

Inače, sednica po hitnom postupku sazvana je na zahtev jedne trećine odbornika a danas formirani anketni odbori posle obavljenog rada, u skladu sa Poslovnikom, Skupštini će podneti izveštaj.

Na današnjoj 4.sednici po hitnom postupku potvrđeni su i mandati odbornicima Petru Milovanoviću, Dušanu Lojanici, Marku Rakonjcu i Milivoju Mići Manojloviću.

Post Author: Milan

Ostavi komentar