Na sednici po hitnom postupku odobren kredit za nastavak rekonstrukcije Tržnice

Na današnjoj sednici Skupštine grada po hitnom postupku, odbornici su dali saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP „Šumadija“ o povlačenju kreditne linije od milion evra kod OTP banke predviđene finansijskim planom i planom poslovanja ovog preduzeća za ovu godinu. Kredit se uzima sa rokom otplate od 36 meseci, uz grejs period od tri meseca kao i na odluku Nadzornog odbora donetu zbog neophodnosti sprovođenja postupka nabavke za izvođenje radova na završetku izgradnje objekata kompleksa pijace „Centar“, kojom se povećeva vrednost investicije.

Nakon odobrenja za uzimanje kredita, preduzeće JKP Šumadija neće imati veću kreditnu zaduženost od one u januaru ove godine, rekao je Marko Vujnović, direktor JKP „Šumadija“, objasnivši da je ovo preduzeće imalo depozitni kredit u saradnji sa Adiko bankom, koja nije nastavila da ih prati u poslovanju. Ovde nije reč o novom zaduživanju za investiciju već u istom iznosu jedan kredit nadomešćujemo drugim. Vrednost kredita koji je utrošen za investiciju je onoliki koliko su i plaćeni dosadašnji radovi. Kredit koji uzimamo kod OTP banke je povoljan, ove godine nećemo imati troškove otplate kredite a banka nije tražila obezbeđenje kredita putem hipoteke, obrazložio je odluku Vujnović. Druga odluka odnosi se na uvećanje vrednosti investicije za izgradnju i rekonstrukciji kompleksa centralne pijace, ali ne po projektu iz 2020. godine. Naime, taj projekat je imao puno izmena i pozicija i dopuna sa dodatnim pozicijama koje nisu bile predviđene, kazao je on, i kao jedan od primera naveo nedostatak projekta rekonstrukcije fasade, tako da je to sada jedan potpuno nov projekat i jedan od razloga povećanja investicije, Drugi razlog povećanja investicije je povećanje cene i otežano snabdevanje na tržištu materijala uslovljeno prošlogodišnjom krizom. Republički zavod za veštačenje svojom analizom je dao mišljenje da je bilo propusta u idejnom rešenju projekta i tehničkoj kontrole, a kao predstavnik investitora, poručio je Vujnović najvažnije je da smo uočili problem, ispravili greške i nastavljamo sa radom.

U skladu sa datim saglasnostima, odbornici su usvojili i izmenu i dopunu godišnjeg programa poslovanja JKP „Šumadija“.

Zbog izbora na funkciju ministra prosvete u Vladi Republike Srbije, prof. dr Slavica Đukić Dejanović, je na današnjoj sednici Skupštine grada Kragujevca po hitnom postupku, podnela ostavku na mesto odbornika.

Post Author: Milan

Ostavi komentar