Kragujevac traži privatnog partnera za izgradnju i upravljanje javnom garažom u centru grada

Grad Kragujevac je raspisao javni poziv za projekat javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže.

Kako se navodi u oglasu kroz sprovođenje postupka koncesije izvršiće se delimično i privremeno oduzimanje poslova poverenih JKP Šumadija, tako što će se pravo upravljanja javnim parkiralištima u izgrađenoj javnoj garaži, koja je predmet koncesije, izuzeti od opšteg režima upravljanja od strane JKP Šumadija i biti prepušteno izabranom koncesionaru.

Mesto obavljanja koncesione delatnosti jeste parking garaža „Prodor 2“, koja treba da se nalazi u zoni između zgrade Uprave grada i ulice dr Zorana Đinđića. Pristup ovoj garaži predviđen je sa ulica dr Zorana Đinđića i blokovske ulice iza Doma Samoupravljača i zgrade Uprave grada. Realizacija projekta se sprovodi prema Planu generalne regulacije „Prodor“. Garaža koja podrazumeva dve podzemne etaže imala bi ukupan kapacitet do 320 parking mesta.

– Visina koncesione nadoknade neće biti manja od 5% ostvarenih prihoda predmeta koncesije, s tim da period neplaćanja koncesije ne bude duži od 10 godina. Rok trajanja koncesije je 35 godina nakon dobijene upotrebne dozvole, odnosnoukupno 38 godina, računajući i period projektovanja i izgradnje – pojašnjeno je.
U oglasu se ističe da ponuđač mora da ispuni sledeće kvalifikacione uslove: 1) da ima zaključeno minimum 5 ugovora o JPP ili ugovora o koncesiji u pogledu projekata javnih garaža (podzemnih i/ili nadzemnih), a koji su na snazi ili su bili na snazi u bilo kom trenutku u roku od 5 godina pre podnošenja ponude, bez obzira na trenutak kada
su zaključeni, 2) najmanje 20 mil EUR godišnjeg prihoda u svakoj od tri poslovnegodine koje prethode godini u kojoj je objavljen poziv.
Rok za dostavljanje ponuda je 60 dana od dana objavljivanja, odnosno od 30.09..
Izvor : eKapija

Post Author: Milan

Ostavi komentar