Kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ u Srbiji počela u Kragujevcu

Na inicijativu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije, globalna kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ ove godine je na nacionalnom nivou počela iz Kragujevca, koji je danas posetio ministar Tomislav Žigmanov sa saradnicima. Tim povodom u zgradi Gradske uprave, priređen je skup kome su prisustvovali gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, načelnica Šumadijskog upravnog okruga Biljana Ilić Stošić, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu dr Gordana Damnjanović, lokalna ombudsmanka Jelena Milivojević, predstavnici institucija zdravstvene i socijalne zaštite i brojnih organizacija civilnog sektora iz oblasti zaštite ljudskih prava.

Globalna kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ ove godine na nacionalnom nivou krenula je iz Kragujevca, grada koji zbog onoga što čini na planau unapređenja ljudskih i manjinskih prava ima respektabilnu praksu i priznanja, rekao je ministar Žigmanov. Uprkos određenim pomacima koje smo učinili u normativnim okvirima i politike, još uvek registrujemo određene vrste slabosti, suočavamo se sa vršnjačkim nasiljem, nasiljem nad ženama, imamo probleme i izazove kada je u pitanju govor mržnje, zbog čega će ministarstvo raditi na afirmaciji kulture ljudskih prava i bolje pozicioniranje čitavog ovog koncepta unutar našega društva. U demokratskim državama postoji nulta tolerancija prema svakom obliku nasilja i tu smo da ga iskorenimo i da eventualne počinioce kaznimo primereno njihovim delima i da radimo na kulturi afirmacije onoga što je pozitivno i tu vrstu negativnih pojava dovedemo na što manju moguću meru. U afirmaciji preventivnih mera kada je reč o negativnim društvenim pojavama, ministarstvo će delovati decentralizovano, što znači da će podržati sve aktere od lokalnih samouprava, predstavnika nevladinih organizacija do specijalizovanih institucija poput lokalnih ombudsmana u svim delovima zemlje, poručio je ministar Žigmanov.

Izrazivši zadovoljstvo što kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ počinje iz Kragujevca, gradonačelnik Nikola Dašić je rekao da svaki muškarac treba da shvati da rešavanje problema nasiljem nije nešto što oslikava intelektualni kapacitet a ako se ono upotrebi prema ženama ne oslikava muškost. Grad Kragujevac će se potruditi da iskoreni ovaj vid nasilja, kao i sve druge vidove diskriminacija u čemu smo i do sada postigli veliki uspeh i drago nam je što je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog to prepoznalo i ukazalo nam čast da ova kampanja počne iz našeg grada, kazao je Dašić.

Nasilje nad ženama je kršenje ljudskih prava, manifestacija nejednake moći polova, tiha pandemija u senci iskusila ga je svaka treća žena u svetu. Rešavanje ovog problema zahteva sveobuhvatno reagovanje institucija, pravosuđa, stručnjaka i građana, a u prevenciju i edukaciju moraju se uključiti ne samo žene već i muškarci i ne samo devojčice već i dečaci, rekla je dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Grad Kragujevac će u okviru svih osam poglavlja u oblasti nacionalnog strateškog dokumenta za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja uključiti bezbednost žena i devojčica a u projektu smo i prevencije maloletničkih brakova. Predstoji nam formiranje pravilnika i planova za postupanje u svim institucijama jer u skladu sa Agendom 2030 nikoga nećemo ostaviti iza kolone. Od 25. novembra iz Kragujevca šaljemo poruku posvećenosti eliminaciji svih oblika rodno zasnovanog nasilja i nultoj toleranciji prema njima. Zahvalna sam gradonačelniku Dašiću što je podržao ideju formiranja Odeljenja za ljudska i manjinska prava, prevenciju trgovine ljudima i rodnu ravnopravnost, prvog u Srbiji, u okviru koga se rade četiri strateška dokumenta a koja neće biti mrtvo slovo na papiru. Naša želja je da za dobrobit grada Kragujevca i zajednice postavimo institucionalne, sistemske temelje u ovim oblastima, kojima će se pored ostalog utvrditi ingerencija i odgovornost institucija, poručila je Damnjanović.

Post Author: Milan

Ostavi komentar