Grad Kragujevac preuzima preduzeće „Šumadija“ D.O.O.

Gradsko veće Kragujevca prihvatilo je predlog Zaključka o pokretanju inicijative za prenos osnivačkih prava Republike Srbije i Fonda za razvoj u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Šumadija“ d.o.o na grad Kragujevac, bez naknade.

Članovi Gradskog veća su, kako je navedeno na zvaničnom sajtu Gradske uprave, prihvatili zaključak kako bi se u preduzeću koje zapošljava osobe sa invaliditetom rešila finansijska situacija i omogućilo nesmetano funkcionisanje i proizvodnja.

U prethodnom periodu preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Šumadija“ koje proizvodi metalnu galanteriju poslovalo je u veoma otežanim uslovima koji su neminovno vodili u likvidaciju, a zbog broja zaposlenih invalidnih lica to nije u interesu grada Kragujevca.

“U slučaju prihvatanja inicijative, koja će biti upućena Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade RS, grad Kragujevac je spreman da izvrši dokapitalizaciju i uveća kapital za 70 miliona dinara, sredstvima obezbeđenim rebalansom budžeta 2019.godine. Kao većinski osnivač Preduzeća za profesinonalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Šumadija“ d.o.o. grad Kragujevac bi izmirio zaostale obaveze, nabavio potrebnu opremu i time omogućio trajno funkcionisanje društva i nesmetano obavljanje proizvodnje. Stabilizacijom poslovanja, veliki broj invalidnih lica koji su sada zaposleni, sačuvao bi svoja radna mesta, a postojala bi i mogućnost da se broj zaposlenih poveća, jer bi kao osnivač, Grad mogao da poveri i druge poslove koje ovo preduzeće može da obavlja”, objavljeno je na zvaničnom sajtu grada.

Takođe, u skladu sa Odlukom o proširenim i dodatnim pravima finansijske podrške porodici sa decom i merom za ostavarivanje demografske i populacione politike, Gradsko veće prihvatilo je i Zaključak za obezbeđivanje obaveznih udžbenika za učenike prvog razreda javnih osnovnih škola za školsku 2019/20 godinu.

Sredstvima iz budžeta, grad Kragujevac će za 1.610 učenika prvih razreda upisanih u osnovne škole na teritoriji grada Kragujevca obezbediti čitanku, bukvar, udžbenike za matematiku, strani jezik i prirodu i društvo, kao i prateće radne sveske, odnosno radne listove.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar