Da sačuvamo dečija igrališta i igra pobedi – prijavi vandalizam

U Osnovnoj školi Svetozar Marković, danas je za učenike od petog do osmog razreda organizovano predavanje na temu „Vandalizam i huliganstvo“ sa ciljem da se preventivno deluje na uočene probleme uništavanja dečijih igrališta. Učenicima i nastavnicima se u prisustvu predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, gradskog javnog pravoblanilaštva i komunalne milicije obratio Predrag Stevović, član Gradskog veća za sport.

Ovo je zajednička akcija grada Kragujevca i Ministarstva unutrašnjih poslova kako bi se sprečio vandalizam koji je kontinuiran i veoma prisutan, rekao je Stevović. Veliki problem koji svi uočavamo je uništavanje parkovskog mobilijara, sadnica ali posebna su tema dečija igrališta i otvoreni tereni za male sportove i uništavanje svih sprava i imovine u koju grad Kragujevac ulaže ozbiljna finansijska sredstva. Da se vandalizmom ne uništavaju, uložena sredstva mogla bi da budu sačuvana i izdvojena za nove projekte i investicije, a reč je o milionima dinara. Današnje predavanje deo je plana kojim kroz edukaciju želimo prventivno da radimo sa našom decom. Želimo da oni shvate koliko je važno da budu naši saradnici, saveznici i savesni građani koji su tu da pomognu da se igrališta sačuvaju, da znaju za svoja prava ali i obaveze i šta od njih kao društvo očekujemo.

Kako bi skrenuli pažnju javnosti da se shvati obim ovih problema ali i da nećemo stati u njihovom rešavanju, u saradnji sa Radio televizijom Kragujevac uradili smo promotivni spot i postavili broj telefona komunalne milicije na koji građani mogu, da ukoliko uoče, prijave namerno uništavanje mobilijara ili dečijih igrališta.

U cilju pojačane kontrole vandalizma i sprčevanja oštećenja mobilijara na dečijim igralištima, Komunalna milicija grada Kragujevca imaće pojačane aktivnosti kako bi predupredila neželjene događaje koje je Grad prepoznao a dešavaju se na ovim terenima, kazala je Marija Živković, vd zamenika načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju. Pojačaćemo patrolne aktivnosti komunalnih miliocionara u svim zonama dečijih igrališta i time uticati na prevenciju prvo kroz razgovor sa sugrađanima a ukoliko se uoče oštećenja opasna za bezbednost dece, blagovremeno reagovati zatvaranjem igrališta i obaveštavanjem nadležnih službi koje će izvršiti sanaciju.

Broj telefona na koji građani mogu da prijave vandalizam je 0602340115.

Post Author: Milan

Ostavi komentar