Arhitektonske barijere se najlakše prevaziđu, najteže je prevazići socijalne barijere

Kancelarija lokalnog ombudsmana grada Kragujevca organizovala je tribinu pod nazivom “Položaj osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici – predlog mera za poboljšanje položaja“, u cilju podizanja nivoa svesti o osobama sa invaliditetom u lokalnoj zajednici, promocije pozitivnog odnosa i većeg stepena društvene brige o njima. Na tribini su učestvovali predstavnici Gradske organizacije Crvenog krsta, Udruženja mladih sa invaliditetom, Udruženja osoba sa autizmom, Udruženja gluvih, Udruženje tumača „Jedro“, Udruženja slepih i slabovidih iz Kragujevca.

Jelena Milivojević, lokalni ombudsman grada Kragujevca kazala je da je cilj tribine upoznavanje Kancelarije lokalnog ombudsmana, ali i građanstva s pravima i načinima za zaštitu prava osoba sa invaliditetom. Pozvali smo sva udruženja koja se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom kako bismo neposredno od njih dobili informacije o tome šta im je potrebno, koje su poteškoće u ostvarivanju njihovih prava, te kako da zajedno dođemo do predloga za rešavanje tih problema.

Na tribini je bilo reči o najčešćim oblicima diskriminacije, kao i o merama koje će Kancelarija preduzeti u cilju zaštite ravnopravnosti osoba sa invaliditetom i merama unapređenja njihovog položaja.

Naša Kancelarija lokalnog ombudsmana je dala izuzetan doprinos većoj vidljivosti i promociji prava osoba sa invaliditetom i većoj podršci nama kao jedinici lokalne samouprave, rekla je dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Grad Kragujevac pokazuje izuzetnu pažnju i empatiju prema najosetljivijim kategorijama stanovništva. U prilog tome govori Priznanje zaštitinika prava građana, koje je Grad više puta dobio, a posebno smo ponosni na Priznanje zaštitinika prava građana za postupanje prema svim vulnerabilnim kategorijama tokom trajanja pandemije Kovid 19.

Dr Damnjanović je istakla da osobe sa invaliditetom imaju iste potrebe kao svi i da odgovorno društvo koje predstavlja demokratsku zajednicu treba da neprestano osluškuje i prepoznaje njihove potrebe, kao i da im omogući da oni sami razumeju da imaju ista i jednaka prava i mogućnosti u svim sistemima – u sistemu zdravstva, obrazovanja, socijalnoj zaštiti, u domenu zapošljavanja i u prevazilaženju svih barijera.

Barijere nisu samo arhitektonske, koje se najlakše i prevaziđu. Najteže je prevazići socijalne barijere – stigmu, diskriminaciju; najteže je prepoznati šta je diskriminacija i najteže je onome ko je diskriminisan, a nije toga svestan i potrebno mu je objasniti da on ima prava, da ima zaštitu, kao i instrumente koji mu mogu pomoći da realizuje svoja prava. Grad Kragujevac ima sluha za potrebe osoba sa invaliditetom, čija je jedinstvena poruka da ih slušamo, a oni će nam reći šta je to što nije dobro i što treba popraviti kako bi svima bilo bolje, poručila je dr Damnjanović.

Post Author: Milan

Ostavi komentar