Odluka o ravnopravnosti polova u Kragujevcu

Gradsko veće utvrdilo je Predlog odluke o ravnopravnosti polova na teritoriji grada Kragujevca. Odlukom se uređuje način obezbeđivanja ravnopravnosti polova i ostvarivanja jednakih mogućnosti u organima grada, javnim preduzećima, ustanovama, organizacijama i drugim pravnim licima koja osniva ili finansira grad Kragujevac.

Na osnovu predloga Odluke o ravnopravnosti polova na teritoriji grada Kragujevca koja će biti upućena Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje organi javne vlasti razvijaju aktivnu politiku jednakih mogućnosti u svim oblastima društvenog života, obezbeđujući ravnopravno učešće polova u svim fazama planiranja, donošenja i sprovođenja odluka koje su od uticaja na položaj žena i muškaraca.

Na istoj sednici Gradskog veća donet je i zaključak o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o pružanju usluga zaštite od požara strnih useva u toku žetve za 2018. godinu, sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Kragujevac u iznosu od 198 hiljada dinara.

Radi definisanja nove trase Petrovačke magistrale i prilagođavanja saobraćajne i druge infrastrukture izmenjenom rešenju a u skladu sa programom investora i zahtevima tržišta, Gradsko veće utvrdilo je Predlog Odluke o izradi izmene i dopune Plana generalne regulacije “Radna zona Kragujevac i zona poslovanja“ – Petrovačka magistrala u Kragujevcu.

Članovi Gradskog veća utvrdili su i Nacrt odluke o izradi Plana detaljne regulacije “Osnovna škola Milutin i Draginja Todorović i Nacrt odluke o izradi izmene i dopune Plana generalne regulacije “Naselja Teferič“ – blok između ulica Liparske kose i Živojina Mijailovića.

Gradsko veće odobrilo je i sredstva subvencija Privrednom društvu “Centar za strna žita“ D.O.O. Kragujevac za tekuću likvidnost u iznosu od 1,97 miliona dinara.

Post Author: Milos Ristic

Ostavi komentar