200.sednica Gradskog Veća: Daničićeva se širi u četiri trake

Na jubilarnoj 200.sednici Gradskog Veća, Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić najavio je ozbiljne investije u gradsku uličnu mrežu.

Daničićeva ulica će se proširiti u četiri trake i probiti kroz kasarnu Radomir Putnik, sadašnjom Pozorišnom ulicom sve do Ulice Kneza Mihajla.Takodje Trg Mala Vaga će rekonstrukcijom biti pretvoren u kružni tok.Zbog toga je doneta odluka o potpisivanju ugovora sa Javnim preduzećem „Urbanizam“, kako bi se ušlo u izradu planova detaljne regulacije.

Kolaps na Maloj vagi je nešto što je stara muka, izradom planova detalјne regulacije konačno započinje rešavanje tih problema. Pored Kružnog toka Mala vaga, drugo važno rešenje je probijanje Daničićeve ulice u četiri trake, kroz rub Kasarne Radomir Putnik odnosno kroz Pozorišnu ulicu i deo dvorišta uz Muzičku školu i Doma vojske, do ulice Kneza Mihaila. Reč je o projektu koji će biti finansiran iz sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj. Time ćemo dobiti novu gradsku magistralu odnosno prvi prsten sa četiri trake oko gradskog jezgra što će potpuno da reguliše gužvu u saobraćaju”, izjavio je gradonačelnik Radomir Nikolić.

Gradsko veće je dalo saglasnost za izradu izmene plana Generalne regulacije “Radna zona Kragujevac i zona poslovanja – Petrovačka magistrala“, kojim je predviđeno da se izgradnjom obilaznice izmesti magistralni saobraćaj.

Završetak radova je planiran u okviru izgradnje nove poslovne zone u Sobovici, na kojoj rade i grad Kragujevac i Republika Srbija, privatni investitori, Bratislav Milanović i “Siemens”. Izmena plana je neophodna jer je starim planovima predviđeno da magistrala pređe preko stambenih objekata. Kako bi se izbegli dodatni troškovi za eventualnu eksporoprijaciju, izmenom GUP – a biće napravlјena nova trasa koja izbegava stambene objekte”, saopšteno je sa sednice Gradskog veća.

Data je saglasnost i na izmenu Programa sprovođenja društvene brige za zdravlјe i zaklјučenje Aneksa Ugovora o sufinansiranju bolјe kadrovske obezbeđenosti Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

S obzirom na to, da određeni broj lekara ne može da izlazi na teren, grad je opredelio dodatna sredstva u iznosu od dva miliona dinara. Sredstva su namenjena za finansiranje rada tri lekara do kraja tekuće godine, radi pružanja adekvatne hitne medicinske pomoći građanima Kragujevca”, rekao je načelnik Gradske uprave za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, Nikola Ribarić.

Na sednici je doneta i odluka o pokretanju postupka za kategorizaciju Kragujevca kao turističkog mesta.

Post Author: Milan

Ostavi komentar