30 jul – Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima

Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava se 30. jula. Ovaj dan ustanovljen je Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u novembru 2013. U Rezoluciji je istaknuto da je obeležavanje ovog dana neophodno zbog podizanja svesti o trgovini ljudima u globalnoj javnosti.

Ustanovljenju ovog dana prethodilo je zasedanje Generalne Skupštine 2010. na kojoj je usvojen Globalni plan za borbu protiv trgovine ljudima, kojim je sugerisano nacionalnim vladama širom sveta da rade na koordinaciji, kao i na preduzimanju mera kojima će se raditi na prevenciji ovog problema. Jedan od najvažnijih odlika Plana jeste ustanovljenje Dobrovoljnog fonda za žrtve trgovine ljudima, posebno žena i dece.

Prema podacima Ujedinjenih nacija oko 600.000 žena, dece i muškaraca svake godine se nađe u lancu trgovine ljudima.

Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNDOC) osmislila je akciju kojom nastoji da podstakne ljude širom sveta, pogotovo mlade, da izraze ne samo solidarnost sa milionima žrtava trgovine ljudima, već i da im pruže podršku. UNDOC je posvećen da pokrene masovnu aktivnost na društvenim mrežama koristeći haštag #igivehope koji bi trebalo da služi kao opomena za društvo, ali i kao podrška za sve oni su preživeli trgovinu ljudima.

Ovaj dan se obeležava širom sveta. Ističe se da je najbolja prevencija edukacija građana, posebno najmlađih.

Post Author: Milos Ristic

Ostavi komentar