Zajedno i Šumadijska regija : Kupovina „bez recepta“ – odlaze apoteke u tuđe ruke

Zajedničko saopštenje Zajedno i Šumadijske regije prenosimo u celosti :

Stanka ZAJEDNO i Šumadijska regija izdaju zajedničko saopštenje povodom trenutnog plana za Apoteke Kragujevac gde će se koncesijom otuđiti deo apoteka na 15 godina. U okviru apoteka posluje 28 apoteka, 14 specijalista, 38 magistara farmacije, 57 farmaceutskih tehničara i 29 nezdavstvenih radnika. U ugovoru koji je u pripremi stoji nedvosmisleno: „Koncesionar bi imao obavezu i da jednom broju zaposlenih u Apoteci Kragujevca ponudi zasnivanje radnog odnosa, uz poštovanje najmanje istog nivoa ugovorene plate koju su imali u Apoteci Kragujevac. Broj i struktura zaposlenih kojima će koncesionar biti dužan da ponudi zasnivanje radnog odnosa pod uslovima predviđenim Koncesionim aktom, biće određen predlogom Koncesionog akta, Javnim ugovorom i konkursnom dokumentacijom. Koncesionar će imati obavezu da obezbedi eventualno nedostajuće kadrove, saglasno važećim propisima.“
Ovo jasno i nedvosmisleno dokazuje šta će biti sa kadrovima!

Da li će sve apoteke da idu pod koncesiju ili samo one profitabilne? Apoteka Bubanj je najrentabilnija i radi 24 sata. Ne razumemo, kako ona može biti predmet koncesije, lokal je u zakupu, apoteka opremljena od novca apotekarske ustanove, razrađivana godinama i sada privatni partner treba da dođe da pokaže njenu profitabilnost, napominju iz stranke ZAJEDNO i Šumadijske regije.

„Prva državna apoteka je osnovana u Kragujevcu pre skoro dva veka. Ustanovljenjem moderne srpske države farmaceutska delatnost je još u začetku državotvornih procesa prepoznata kao važan i neraskidiv deo zdravstvenog sistema. Nažalost, aktuelni vlastodršci, vođeni mantrama pogubnog neoliberalnog koncepta, zastupaju isključivo interese krupnog kapitala i ne mare mnogo za interese građana i neminovne negativne posledice ovakvih odluka. Zbog ekonomske derzorijentacije, nedostatka obrazovanja i adekvatnih informacija, aktuelna vlast farmaceutsku delatnost
prepoznaje isključivo kao isplativu trgovačku granu, a apotekarske ustanove doživljava kao izuzetno profitabilne trgovinske lance.
Apotekarska ustanova Kragujevac je ustanova primarne zdravstvene zaštite koja pruža zdravstvene usluge u čitavom Šumadijskom okrugu – Gradu Kragujevcu i opštinama Topola, Batočina, Lapovo, Rača i Knić. Kroz višedecenijski razvoj uspela je da ceo šumadijski region pokrije apotekama pa su lekovi danas dostupni svim građanima odmah nakon prethodnog lekarskog pregleda.
Apoteka Kragujevac isplaćuje zarade zaposlenima i poseduje izutene kadrovske resurse. Insistiranjem aktuelne lokalne vlasti na privatizaciji Apotekarske ustanove Kragujevac narušiće se mreža apoteka što će posledično ugroziti snabdevanje lekovima u prigradskim naseljima, a posebno u seoskim sredinama. Mreža apoteka na atraktivnim lokacijama uz ambulante Doma zdravlja Kragujevac, kao i u centralnim gradskim naseljima, ovu ustanovu svakako čini zanimljivom budućim kupcima, a predmet licitacije, kako je najavljeno, biće samo atraktivne lokacije. Ostale lokacije koje takođe postoje ne zbog profita već javnog interesa, biće odmah zatvorene.
Nažalost, očigledno je da aktuelna vlast nije izvukla nikakve pouke ni iz poslednje globalne pandemije. Komercijalizacija zdravlja je loš potez, poguban za svako organizovano društvo. Zdravlje nacije nije roba, niti može da se pretvori u još jedan izvor lake zarade za „investitore“ bliske aktuelnoj vlasti.“ napominje dr Ana Santrač.

„Napominjemo da pojedine apotekarske ustanove u Srbiji još uvek nisu privatizovane, poput Apotekarske ustanove Beograd koja uspeva da odoli privatizacionim pritiscima. Stoga je potrebno da i Kragujevčani podignu svoj glas i sačuvaju Apotekarsku ustanovu Kragujevac, kao i njenu imovinu koja je i u ovom slučaju jedini motiv pohlepnih i nezasitih „investitora“, dodaje još dr Ana Santrač, ispred Šumadijske regije.

„Kao građanka koja jednako koristi usluge i državnih I privatnih apoteka i koja je potpuno svesna potrebe postojanja različitih oblika “svojine”, kako smo i učeni, ipak, na “šuškanja” o privatizovanju Apotekarske ustanove Kragujevac, izražavam neke dileme i vidim izvesne nejasnoće. Od talasa privatizovanja, koliko god to bila neminovnost savremenog doba i uređenja, ipak, bi trebalo sačuvati određene ustanove i institucije, koje su, u svesti čoveka i kolektivnoj svesti društva, sinonim za pouzdanost, poverenje i odgovor na interese građana i građanki, iznad profita i interesa pojedinaca i manjih grupa. Apotekarska ustanova Kragujevac je jedna od takvih, ali ne samo na osnovu toga kako je neko od nas, na ličnom nivou, doživljava nego na osnovu kvaliteta i raznovrsnosti usluga,
pouzdanosti, dostupnosti u svakom delu grada i prigrada, pa ponegde i u selima. Ako bi ovom privatizacijom, kako se može načuti, bili obuhvaćeni objekti, uslovno rečeno, profitabilniji, na lokacijama veće naseljenosti, otvorilo bi se pitanje dostupnosti potrebnih proizvoda ostalom delu stanovništva i njihovo snabdevanje, posebno u uslovima hitnosti. Promene u statusu zaposlenih u Apoteci,  organizacione i sve druge očekivane izmene, koje će biti neminovne u ovakvom postupku, su pod posebnim znakom pitanja, posebno imajući u vidu izrazito lošu referentnost ove garniture vlasti u sprovođenju svih prethodnih, i najjednostavnijih, poslova koje su im bile u nadležnosti.“  nadovezuje se prof. dr Olivera Nikolić, kopredsednica gradskog odbora stranke Zajedno.

Na sledećoj sednici Skupštine grada Kragujevca odbornici Olivera Nikolić i Nikola Nešić, predaće zahtev za informacije od javnog značaja Dejanu Ružiću da obavesti javnost o ovom velikom budućem problemu!

Post Author: Milan

Ostavi komentar