NS : Hitno pristupiti rešavanju problema u fabrici „Zastava oružje“

Saopštenje Gradskog odbora Narodne Stranke u Kragujevcu, prnosimo u celosti :

Gradski odbor Narodne stranke u Kragujevcu izražava duboku zabrinutost u pogledu stanja u fabrici vojne industrije „Zastava oružje“. Zahtevamo od strane nadležnih državnih organa da preduzmu sve neophodne mere kako bi se omogućilo funkcionisanje fabrike koja zapošljava blizu 2. 500 radnika, sa tradicijom dugom 170 godina. Takođe, očekujemo i od predstavnika gradske vlasti na čelu sa gradonačelnikom Dašićem da pred državnim vrhom utiču na valjano
rešavanje problema u fabrici, imajući u vidu njihovu moralnu i političku odgovornost kao predstavnika lokalne administracije.

Nedopustivo je da Nadzorni odbor fabrike 50 dana nije izabrao novog generalnog direktora, iako je dotadašnjem direktoru mandat istekao 21. decembra prethodne godine. Ovakvim neodgovornim pristupom ugrožava se funkcionisanje najstarije i najznačajnije domaće vojne fabrike, obzirom da svako funkcionisanje velikih sistema mimo zakonskih okvira izaziva nedovoljnu iskorišćenost proizvodnih kapaciteta, kao i obezbeđivanje valjanih uslova u fabrici za obavljanje poslova.

Fabrika „Zastava oružje“, kao i čitava naša namenska industrija predstavljaju vrlo složen sistem, koji zahteva profesionalan pristup upravljanju, lišen političkih i poslovnih nadgornjavanja. Upozoravamo da ako se hitno ne pristupi otklanjanju problema u poslovanju fabrike, problemi izazavani vakumom u neimonovanju najviših rukovodilaca mogli bi da se dodatno pogoršaju.

Post Author: Milan

Ostavi komentar