Prolećna izložba LUK u “Mostovima Balkana”

XVIII Prolećna izložba crteža Udruženja likovnih umetnika Kragujevca biće otovrena u četvrtak 21.aprila u 20 časova u Galeriji “Mostovi Balkana”.

Pedeset i četiri godine od osnivanja, četrdeset i dve godine od održavanja prve Izložbe crteža članova Udruženja likovnih umetnika Kragujevca, devetnaest godina od ustanovljavanja Nagrade „Ljubica Filipović“ i tri godine od obnavljanja rada, Udruženje likovnih umetnika Kragujevca organizuje XVIII Prolećnu izložba crteža svojih članova.

Čini se da je ta izložba, jedina redovna manifestacija Udruženja, uprkos mnogim prekidima koji su obeležili njenu prošlost, na dobrom putu da postane značajan događaj za kulturu grada Kragujevca.

Posle tri uzastopna izdanja, može reći da se rad članova Udruženja usmeren ka ostvarenju težnje da se Prolećna izložba ustanovi kao tradicionalan umetnički događaj visokog kvaliteta, bez obzira na to što je okrenut lokalnoj sredini, pokazao kao vrlo plodan. O tome svedoči i činjenica da je sve više umetnika (koji su, važno je reći, obrazovanje sticali širom Srbije, ali i negdašnje Jugoslavije) koji žele da svoju umetnost crteža (i crtačko umeće) prikažu Kragujevčanima, čineći tako našu izložbu sve boljom.

Pored toga, LUK po drugi put predstavlja stvaraoce koji više nisu među nama, a čiji je rad obeležio početke delovanja Udruženja.

Time, verujemo, dajemo doprinos čuvanju sećanja na umetnike Kragujevca i stvaramo građu koja će u budućnosti biti značajna za kreiranje slike o umetnosti u našem gradu.

Žiri XVIII Prolećne izložbe crteža LUK-a u sastavu Vladimir Ranković, profesor Filološko-umet ničkog fakulteta u Kragujevcu, Vuk Ćuk, docent Fakulteta pri menjenih umetnosti u Beogradu, i Katarina Nedeljković, docent Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, jednoglasno je doneo odluku da Nagradu „Ljubica Filipović“ dodeli Zoranu Ignjatoviću za crtež Snegovid.

Opredeljujući se da Nagradu dodeli efemernom (i sada de facto nepostojećem) crtežu, Žiri je, pored iskaza o izuzetnosti tog rada, želeo da pokrene diskusiju o tome šta crtež jeste ili šta može da bude, da pruži podršku budućim eksperimentima u oblasti crteža, kao i da zauzme stav o otvorenosti kao ključnoj vrednosti odnosa koji pojedinac (stvaralac, pedagog, ljubitelj,posmatrač…) uspostavlja sa umetnošću.

Post Author: Milan

Ostavi komentar