Kragujevac 2023. proglasio Godinom obeležavanja jubileja – 200 godina od rođenja kneza Mihaila Obrenovića

Važnu ulogu u istoriji Srbije u 19. veku koji zauzima centralno mesto i važnu epohu u izgradnji savremene srpske države, imala je dinastija Obrenovića i jedan od njenih potomaka, vladar knez Mihailo Obrenović. On je bio najobrazovaniji srpski knez 19. veka i jedan od najelokventnijih vladara tadašnje Evrope. Progres kneževine Srbije bio je posebno izražen tokom perioda njegove druge vladavine kada je uspeo sa programa sa kojim je i stupio na presto a koji je podrazumevao konačno oslobađanje od turskih osvajača i građenje savremene srpske države, rekao je Miljan Bjeletić, član Gradskog veća za kulturu, obrazlažući odbornicima na današnjoj sednici predlog ove odluke. Iza kneza Mihaila Obrenovića ostalo je ozbiljno nasleđe i učinjeni su pomaci u političkom životu Srbije. Prva Vlada kneza Mihaila Obrenovića bila je oličenje i odraz buđenja nacionalne politike i jedini je srpski vladar 19. veka koji se za takve vrednosti i borio. Stupio je na presto sa namerom da iskoreni nepostojanje vlasti, zakona, osvetu i gonjenje. Zalagao se za jačanje zakonodavstva i uspostavljanje nove narodne vojske. Zahvaljujući mudroj politici i umešnosti u diplomatiji kneza Mihaila Obrenovića, Srbija je, ne putem rata, uspela da značajnije iskorači ka sticanju nezavisnosti koja se dogodila kasnije na Berlinskom kongresu. Obrazlažući zašto je za grad značajno usvajanje odluke, Bjeletić je podsetio da su u Kragujevcu na Preobraženje 1861. godine usvojeni važni zakoni značajni za dalji prosperitet ondašnje države. To su bili zakoni koji su zaobilazili turski ustav – Zakon o ustrojenju državnog saveta, Zakon o narodnoj skupštini, kao prvi normativni akt u Srbiji koji je trajnije uredio položaj Narodne skupštine i Zakon o narodnoj vojsci što je dalo mogućnost da se kasnije formira narodna vojska, a zbog čega su Srbija i knez Mihailo Obrenović uživali veliki autoritet i poštovanje na međunarodnom planu. Usvajanjem ovog predloga odluke mi kao društvo ne samo kao grad, imamo mogućnost da zađemo u dvorište naše istorije, a naša je namera da grad Kragujevac bude adresa sa koje ćemo uputiti kolektivno priznanje knezu Mihailu, poručio je Bjeletić. Govoreći o načinu na koji će grad Kragujevac obeležiti jubilej, on je kazao da je sa direktorima ustanovama kulture, od februara do jeseni sledeće godine dogovorena realizacija ozbiljnog programskog koncepta koji odiše visokim kvalitetom kulturnih sadržaja. Za jesen se priprema novi program „Dani kneza Mihaila“ uz učešće najrelevantnijih ustanova kulture i umetnosti u našoj državi – Srpske akademije nauka i umetnosti, Instituta za umetnost i književnost iz Beograda i kragujevačkih ustanova kulture. Dominantnu ulogu u programskim aktivnostima imaće Narodni muzej Šumadije, imajući u vidu da je planu, najavio je Bjeletić, uređenje dvorišta ove ustanove kulture i sređivanje konaka Kneza Mihaila koji je sagrađen za vreme njegovog života.

Post Author: Milan

Ostavi komentar