Rebalans gradskog budžeta zbog suficita?!

U vreme kada su po kalendaru i u skladu sa zakonskim rokovima organi lokalne samouprave dužni da loklanim skupštinama predaju nacrt odluke o budžetu za narednu godinu, Gradsko veće Kragujevca, na sednici održanoj 9. novembra, utvrdilo je predlog odluke o rebalansu budžeta za 2017. godinu i uputilo ga Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje.

Nominalni iznos u Nacrtu odluke o rebalansu budžeta je potpuno isti kao i u Odluci o budžetu za ovu godinu-  7,8 milijardi dinara. Pravi razlog za rebalans budžeta grada, kako je istakao Igor Mitrović, član Gradskog veća za imovinu i finansije, je preraspodela suficita „koji je zatečen na početku ove godine u iznosu od preko 200 miliona dinara i izmene u aproprijacijama koje su se dešavale na raznim kategorijama troškova u ovoj godini“.

Uglavnom, glavne izmene se odnose na sve investicije koje su započete u ovoj, a biće plaćene u 2018. godini. Višak sredstava biće usmeren na „povećanje subvencija prema preduzećima čiji je osnivač grad radi stabilizacije poslovanja“. Izvršenje ili realizacija budžeta za 2017. godinu, kako tvrdi većnik Mitrović, iznosiće „nekih 75 posto, što je rekord, zato što budžet i dalje opterećuju troškovi iz prethodnog perioda“, koje lokalna samouprava nije izmirila.

Grad je bio u bankrotu i konstatacija Fiskalnog saveta je apsolutno tačna. Ono što je izuzeto u analizi tog izveštaja, je da je Fiskalni savet pohvalio rukovodstvo grada koje je u prethodne tri godine izvšilo prave mere konsolidacije i da su glavni problemi koji se još uvek “’vuku“ nastali mnogo ranije, naglasio je većnik Mitrović.

Međutim, postavlja se pitanje ako se „višak“ sredstava od 200 miliona dinara „pojavio“ na početku godine, zbog čega u prvom kavratlu nije urađen rebalans budžeta? Takođe, da li je taj „višak“ novca nastao kao posledica lošeg planiranja ili je posledica izmena izvršenja budžeta što bi se reklo „u hodu“? Na kraju, ako je bilo planirano da se iz budžeta za ovu godinu plate investicije koje su rađene ove godine, zbog čega se to plaćanje odlaže za narednu godinu?

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar