Odložen početak grejne sezone u Kragujevcu

Gradsko veće, na danas održanoj sednici, dalo je saglasnost na incijativu Energetike, da se odloži početak grejne sezone u Kragujevcu, najkasnije do 1. novembra tekuće godine. Odluka je doneta u skladu sa prognoziranim dnevnim temperaturama koje su znatno iznad višegodišnjeg proseka za ovo doba godine, ali i preporukom Vlade Srbije za racionalnu upotrebu i štednju energenata. Kretanje dnevne temperature pratiće se svakodnevno i građani će blagovremeno biti obavešteni kada su se stekli uslovi za početak grejne sezone. Računi za oktobar biće umanjeni za broj grejnih dana bez grejanja.

Gradsko veće donelo je i zaključak da se Nacrt Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2023. godinu uputi na javnu raspravu u periodu od 17. do 26. oktobra do 12 časova.

Nacrt Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2023. godinu sa Obrazloženjem i Građanski vodič kroz Nacrt Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2023. godinu biće istaknut na zvaničnom sajtu grada Kragujevca, adresa www.kragujevac.rs/e-usluge/javne-rasprave i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kragujevca.

Pozivaju se sve zainteresovane institucije, organizacije i pojedinci da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2023.

godinu, kao i da svoje primedbe i predloge dostave na jedan od sledećih načina:

– Predloge i sugestije moguće je dostaviti na e-mail javnaraspravabudzet@kg.org.rs

– Predloge i sugestije u pisanom obliku moguće je dostaviti i ubacivanjem u kutiju za predloge, do 26. oktobra 2022. godine do 12.00 časova, koja se nalazi u holu prizemlja Gradske uprave grada Kragujevca, Trg slobode broj 3, 34000 Kragujevac.

– U pisanoj formi svi predlozi i sugestije koje stignu do 26. oktobra do 12.00 časova na adresu Gradske uprave za finansije i javne nabavke, Trg slobode broj 3, 34000 Kragujevac, smatraće se blagovremenim.

Pored toga, u četvrtak 20. oktobra 2022. godine, u periodu od 9 do 10 časova, u sali 105, u zgradi Gradske uprave grada Kragujevca, Trg slobode broj 3, prezentaciju Nacrta Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2023. godinu održaće član Gradskog veća za finansije prof. dr Nenad Stanišić, a nakon toga u periodu od 10 do 12 časova sva zainteresovana lica mogu lično da izvrše uvid u Nacrt Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2023. godinu, gde će im ovlašćena lica pružati dodatna objašnjenja.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi će biti objavljen na veb prezentaciji Grada, pre upućivanja Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2023. godinu, Skupštini grada na razmatranje i usvajanje.

Post Author: Milan

Ostavi komentar