Javni poziv udruženjima i pojedincima za članstvo u Radnoj grupi za izradu LAP

Gradsko veće grada Kragujevca, uz podršku Agencije za sprečavanje korupcije i organizacije „Transparentnost Srbija“ uputilo je Javni poziv udruženjima građana da predlože svoje predstavnike za kandidate, odnosno pojedincima da se kandiduju za članstvo u Radnoj grupi za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana grada Kragujevca.

Lokalni antikorupcijski plan (LAP) je dokument koji usvaja svaka lokalna samouprava, u kome se utvrđuju rizici od korupcije u radu lokalnih javnih institucija i predviđaju aktivnosti na otklanjanju tih rizika.
Radnu grupu će, u skladu sa modelom Lokalnog antikorupcijskog plana, koji je izradila Agencija za sprečavanje korupcije, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), činiti predstavnici lokalne samouprave koji se bave oblastima koje su navedene u Modelu LAP-a. Radna grupa će imati do dva člana, predstavnika građana, odnosno organizacija civilnog društva.

Na osnovu Javnog poziva biraju se dva člana. Detalji o uslovima za kandidovanje i načinu prijavljivanja, kao i kompletan tekst Javnog poziva objavljeni su na zvaničnom sajtu grada Kragujevca.

Post Author: Milan

Ostavi komentar