Dani arhitekture od 12. septembra u Kragujevcu

Grupa arhitekata okupljenih oko strukovnog udruženja “URBANIUM” iz Kragujevca, u periodu od 12. do 14. septembra organizuje drugu po redu manifestaciju Dani arhitekture u Kragujevcu.

Temat ovih Dana arhitekture je Periferni modernizam i oko ove teme će se okupiti renomirani arhitekti i umetnici iz Srbije i regiona (Hrvatske i Bosne i Hercegovine).
Među najavljenim predavačima su renomirani teoretičar arhitekture Maroje Mrduljaš iz Hrvatske, kao i Dejan Todorović, beogradski arhitekta čiji je projekat rekonstrukcije Muzeja Savremene umetnosti u Beogradu ušao u 40 selektovanih radova za renomiranu evropsku nagradu za savremenu arhitekturu Mies van der Rohe 2019.
Tema ovogodišnje manifestacije je PERIFERNI MODERNIZAM.
Periferno kao obodno i van centra, kao mesto do kojeg pokreti i pravci dolaze kroz određenu destilaciju i simplifikaciju ideja, skromnijih
budžeta i kadrova koji su bili zaduženi za menjanje izgleda manjih gradova. Periferno nekad i kao provincijalno, ali sa pažljivim obzirom prema kontekstu mesta i neuvredljivo. Periferno kao jasna distinkcija između onoga što se dešavalo u većim administrativnim centrima Srbije i SFRJ i onoga što je ostalo da se dešava u manjim mestima. Razumevajući razlike između centra i periferije, ovim danima se kroz određen set predavanja, razgovora, izložbi i projekcija naspram postavljaju događaji (kao objekti, kao prostori, kao performansi) u nadi da se iznađu kako istovetnosti tako i razlike među
njima kao osnove za dalja istraživanja, razmišljanja i delovanja.
URBANIUM tim poziva sve zainteresovane kolege, stručnjake i građane da od 12. do14. septembra 2019. godine uzmu učešće u ovim Danima kroz otvorenu diskusiju o onome što je bilo nekada, što je ostalo i kako nastaviti dalje promišljanje o ovom značajnom periodu za arhitekturu i urbanizam na ovim prostorima.
AKTIVNOSTI TOKOM DANA
Dani su koncipirani kao četiri celine: predavanja/tribine, promocije publikacija, izložbe i projekcija arhitektonskih dokumentaraca u javnom prostoru. Među predavačima će biti Maroje Mrduljaš (Hrvatska), Boris Bakal (Hrvatska), Sandra Uskoković (Hrvatska), Dejan Todorović (Srbija), Ljubica Slavković (Srbija) koji će kroz set razgovora i prezentacija proći kroz ideje jugoslovenskog modernizma, svoja istraživanja i projekte, odnose prema sadašnjosti kroz dokumentovanje, direktnu akciju, umetnički performans i izražaj u javnom prostoru i na kraju kritiku i stav prema budućnosti. Urbanium tim će pokušati kroz moderiranje da sve to pozicionira u kontekst Kragujevca i temu Dana.
Tokom Dana će biti promovisane nagrađivana publikacija „3650 dana suvremene arhitekture u Sarajevu“ (Dani arhitekture Sarajevo) i aktuelni 084 broj časopisa za arhitekturu i urbanizam DANS (Društva arhitekata Novog Sada).
Treći segment Dana čine paralelne izložbe Fokus na modernizam (Društvo arhitekata Novog Sada) i Periferni modernizam (URBANIUM) kroz objektiv arhitektonskog fotografa Relje Ivanića.
Postavljanjem ove dve izložbe jedne naspram druge vizuelno se kompariraju dostignuća jugoslovenskog modernizma u Novom Sadu i Kragujevcu. Otvaranje ovih izložbi je ujedno i otvaranje Dana arhitekture Kragujevac 2019.Na kraju svakog od tri Dana je predviđena projekcija po jedne epizode Betonskih spavača u selekciji URBANIUM-a, u javnim prostorima Kragujevca sa ciljem da se povežu tri odabrane tačke sa temama koje se obrađuju u samim epizodama. Na taj način, ovim projekcijama se akcentuje istovetnost progresa jugoslovenskog modernizma kao i njegovog (ne)opstanka na teritoriji bivše SFRJ.

IZLOŽBA – PERIFERNI MODERNIZAM
Po ugledu na izložbu Fokus na modernizam autora Društva arhitekata Novog Sada i fotografa Relje Ivanića, URBANIUM pokušava da kroz izložbu Periferni modernizam sagleda modernističko nasleđe grada Kragujevca kroz fotografije i projektnu dokumentaciju markantnih objekata koji čine
modernističku strukturu ovog grada. Shvatajući realnu arhitektonsku vrednost odabranih objekata, autori izložbe Periferni modernizam žele da osveste kod građana njihovu pojavnost, a takođe i da otpočnu drugačiji odnos prema ovom nasleđu. Cilj izložbe je da osim Kragujevca u budućnosti budu obuhvaćena i druga manja mesta sa svojim derivacijama jugoslovenskog modernizma.

Post Author: Milan

Ostavi komentar