Utvrđeni preliminarna lista bodovanja i preliminarni spisak primljene dece u vrtiće čiji je osnivač Grad

Komisija za prijem dece na celodnevni boravak u predškolske ustanove čiji je osnivač grad Kragujevac, utvrdila je preliminarnu listu bodovanja i rangiranja dece za prijem u predškolske ustanove, na osnovu koje je utvrdila i preliminarni spisak primljene dece po vrtićima predškolskih ustanova „Nada Naumović“ i „Đurđevdan“ za radnu 2023/2024. godinu.

Preliminarna lista obuhvata svu decu za koju su podneti blagovremeni i potpuni zahtevi, a prigovori protiv preliminarne liste i preliminarnog spiska mogu se podneti Komisiji u roku od osam dana počev od sutra 16.05. zaključno sa 23.05. 2023.godine u vremenu od 09:00 do 14:00 časova.

Prigovor se podnosi u pisanoj formi, lično na obrascu koji je usvojila Komisija u kancelariji br. 1 (ranije kancelarija MUP-a za preuzimanje isprava – lične karte, saobraćajne dozvole i slično).

Post Author: Milan

Ostavi komentar