Umro Pablo Pikaso

FRANCE. Paris. Rue des Grands Augustins. Pablo PICASSO at his studio in front of „La Cuisine“. 1948.
P-FR-PIC-003[lF][lF]Contact email:
New York : photography@magnumphotos.com
Paris : magnum@magnumphotos.fr
London : magnum@magnumphotos.co.uk
Tokyo : tokyo@magnumphotos.co.jp
Contact phones:
New York : +1 212 929 6000
Paris: + 33 1 53 42 50 00
London: + 44 20 7490 1771
Tokyo: + 81 3 3219 0771
Image URL:
http://www.magnumphotos.com/Archive/C.aspx?VP3=ViewBox_VPage&IID=2S5RYD21HSI&CT=Image&IT=ZoomImage01_VForm

Rođen je 1614 godine El Greko, španski slikar i vajar. U njegovom originalnom i duboko ličnom slikarstvu uočljivi su tragovi vizantijske tradicije i italijanske renesanse. Nepriznavanjem trodimenzionalnog prostora, izduženim proporcijama figura i dramatičnošću kolorita odvajao se od svih slikara svog vremena. Najviše je obrađivao religiozne teme, retko portrete. Glavna dela: „Pogreb grofa Orgaza“, „Duhovi“, „Blagovesti“, „Molitva na Maslinovoj gori“…

U Sremskim Karlovcima je 1861 godine pod predsedništvom patrijarha Josifa Rajačića održan Blagoveštenski sabor, poslednji politički skup Srba u Ugarskoj. Na osnovu privilegija, dobijenih od Beča, koje su smatrane međunarodnim ugovorima, zatražena je posebna teritorija za Srbe pod nazivom Vojvodina Srpska, s vojvodom na čelu i sopstvenom administracijom, ali Ugarski sabor potom nije želeo ni da razmotri te zahteve. Održavanje Sabora odobrio je austrijski car Franc Jozef, ali je dvor u Beču Sabor iskoristio jedino da zaplaši mađarske feudalce i umanji njihove aspiracije. Sabor je ipak značajan za istoriju Srba u Vojvodini i srpstva u celini, jer je izrazio ideju jedinstva srpskog naroda.

Poslednji put se 1946 godine sastalo Društvo naroda, osnovano 1919. na Konferenciji mira u Versaju sa zadatkom da očuva svetski mir.

Umro je 1973 godine Pablo Pikaso, slikar, vajar, dekorater i keramičar. Počeo je kao postimpresionist, zatim postao rodonačelnik kubizma, prošao klasičnu fazu, pa se ponovo vratio kubizmu i približio apstraktnoj umetnosti. Neobično ingeniozan, raznovrstan i plodan umetnik koji je imao veliki uticaj na svetsku likovnu umetnost.

Post Author: Milan

Ostavi komentar