Ugovorom o miru okončan Drugi balkanski rat

Srpski knez Milan Obrenović izdao je 1878 godine ukaz o „ustrojstvu Vojnog muzeja“, radi prikupljanja i čuvanja trofeja iz ratne istorije. Muzej je smešten u prepravljenu džamiju na platou Gornjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Ondašnja štampa pisala je o tome da „je Vojni muzej ponos Beograda, da su njegove istorijske zbirke pobudile veliko interesovanje u narodu i da je tako uređen da može poslužiti kao primer“.

Rođen je 1878 godine srpski kompozitor i muzički posac Isidor Bajić, nastavnik muzike u Srpskoj gimnaziji, horovođa i organizator muzičkog života u Novom Sadu, autor vokalnih i klavirskih dela i scenske muzike. Posebnu pažnju posvetio je obradi srpske narodne muzike, a bavio se i teorijom muzike. Dela: opera „Knez Ivo od Semberije“, zbirka solo pesama „Pesme ljubavi“, horske pesme „Sokoli“, „Ej, ko ti kupi“, „Zračak viri“, „Iz srpske gradine“.

U Bukureštu su 1913 godine Grčka, Rumunija, Srbija i Crna Gora potpisale s poraženom Bugarskom ugovor o miru, kojim je okončan Drugi balkanski rat i precizirane granice Bugarske prema Rumuniji i Srbiji. Granice između Srbije i Crne Gore i Crne Gore i Grčke utvrđene su posebnim sporazumom. Drugi balkanski rat počeo je krajem juna 1913. napadom Bugarske bez objave rata na Srbiju i Grčku. Uzrok rata bilo je neslaganje saveznika oko podele teritorija oslobođenih u Prvom balkanskom ratu od Turaka, posebno insistiranje Bugarske da dobije celu Makedoniju. Bukureštanskim mirom Makedonija je podeljena između Bugarske, Grčke i Srbije.

Premijerno je 1948 godine prikazana na američkoj televiziji Ej-Bi-Si (ABC) čuvena emisija „Skrivena kamera“ Alena Fanta.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar