Tribina”Zaustavljanje nasilja kroz odgovoran rad sa počiniocima nasilja u Srbiji”

Na tribini ”Zaustavljanje nasilja kroz odgovoran rad sa počiniocima nasilja u Srbiji” u organizaciji Savetovališta za brak i porodicu održanoj u zgradi Gradske uprave, predstavljene su inovativne prakse u radu sa počiniocima nasilja u porodici kao i primeri dobre prakse u uspostavljanju te usluge na lokalnom nivou u gradovima Užice i Bajina Bašta. Pored ostalog predstavljeni su rezultati prvog istraživanja o programima na Zapadnom Balkanusa posebnim fokusom na analizu programa u Srbiji i preporukama za njihovo unapređenje.

Protokol o intersektorksoj saradnji u postupku zbrinjavanja žena žrtava porodičnog nasilja u Kragujevcu je potpisan još 2010. godine. Kroz Savetovalište za brak i porodicu još od tada funkcioniše takav model i način rada, kaže dr dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Ono što je još uvek problem, ističe dr Damnjanović jeste finansiranje jer takvi programi funkcionišu kroz projektno budžetiranje i finansiranje. Dok je bilo projektne podrške sa različitih nacionalnih pozicija ili fondova EU funcionisalo je jer su specijalizovane usluge ovog tipa od izuzetnog značaja. Najvažnije promene bi se dogodile u standardizaciji i sistemskom načinu rešavanja sa nacionalnog nivoa, usvajanjem nacionalnih uredbi i pravilnika, jasnim definisanjem odgovornosti i obaveza u skladu sa Istambulskom konvencijom i potpisanim deklaracijama za koje je naša zemlja potpisnica kao i primeri dobre prakse iz zemalja u okruženju, zaključila je dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstveu i socijalnu zaštitu.

Gordana Petronijević, rukovodilac Savetovališta za brak i porodicu i jedna od autora programa rada sa počiniocima nasilja za celu Srbiju kaže da se u Savetovalištu program rada sa počiniocima nasilja sprovodi od 2010. godine.

U Kragujevcu su programi počeli da se razvijaju pre nacionalnih, međutim kako ne postoje zakoni i pravilnici koji bliže uređuju koliko košta, gde, ko i na koji način tretman sprovodi u pitanje je dovodena realizacija tretmana u čitavoj Srbiji, kaže Petronijević. Do 2019. godine imali smo kontinuitet, a sada radimo projektno i individualno sa počinicima koje nam šalje Javno tužilaštvo. Danas smo došli do novih standarda koji predviđaju da paralelno sa nama radi savetovalište NVO Oaza sigurnosti. Međusektorska saradnja, servis za podršku žrtava i voditelj programa tretmana je realizovanje programa u skladu sa Istambiulskom konvencijom i daje značajne rezultate. Ono što je posebna novina jeste zajednička procena rizika i upravljanje rizikom što je ključno pitanje za nasilje. Nažalost, programi rada sa počiniocima su još uvek van sistema i nisu deo sistemskog integrisanog odgovora za nasilje u porodici, istakla je rukovodilac Savetovališta.

Kao primer dobre prakse, uslugu, u okviru Savetovališta za brak i porodicu, grad Užice finansira u okviru gradskog budžeta na godišnjem novou. Prema prioritetima, u planu je za budžetsku liniju do daljnjeg jer daje dobre rezultate u smanjenju porodičnog nasilja, kaže Slobodan Grbić, član Gradskog veća za socijalnu politiku Grada Užice. Stručni radnici program sprovode individualno ili radom u grupama i preporučujemo da svaka lokalna samouprava obezbedi sredstva.

Tribina se sprovodi u okviru projekta STOPP „Podrška realizaciji programa za počinioce nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Turskoj i na Zapadnom Balkanu“. Projekat vodi Evropska mreža za rad s počiniocima nasilja u porodici (WWP EN) u partnerstvu sa UN Women u okviru regionalnog programa usmerenog na zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i Turskoj “Primena normi, promena svesti“, koji finansira Evropska unija, rekla je Natalija Ostojić, menadžerka u okviru Agencije UN za rodnu ravnopravnost Osnaživanje žena UN Women.

Post Author: Milan

Ostavi komentar