Sidni Poatje postaje prvi crni glumac koji je osvojio Oskara za najbolju ulogu.

Donet je 1598 godine Nantski edikt kojim su garantovana politička prava hugenotima u Francuskoj.

Proglašena je 1849 godine Republika Mađarska.

Lord Clydesdale postaje 1933 godine prvi čovek koji je avionom preleteo Mont Everest.

Saveznici 1945 godine okupiraju Beč.

Donet je 1959 godine Vatikanski edikt koji je zabranjivao katolicima da glasaju za komuniste.

Skupština UN optužuje 1961 godine Južnoafričku Republiku za aparthejd.

Sidni Poatje postaje 1964 godine prvi crni glumac koji je osvojio Oskara za najbolju ulogu.

Post Author: Milan

Ostavi komentar