Rođen je Vilhelm Grin

Rođen je 1786 godine Vilhelm Grim, nemački književnik, germanist. S bratom Jakobom izdao je zbirku „Dečje i domaće bajke braće Grim“. Izdao je i objasnio mnoge srednjovisokonemačke tekstove. Izdao je „Nemačke junačke bajke“ i dr. Grimove bajke prevođene su više puta i kod nas i na mnoge druge jezike, pa su postale duhovna svojina čovečanstva. Umro je 1859. godine.

Rođen je 1803 godine srpski trgovac i brodovlasnik Miša Anastasijević, kojeg je za „kapetana dunavskog“ 1833. postavio knez Miloš Obrenović, s kojim je bio u poslovnom ortakluku. Otad je poznat kao Kapetan Miša. Imao je 74 broda, solane u Rumuniji i Mađarskoj i velika imanja u rumunskoj žitnici Vlaškoj. Veliku zgradu na Studentskom trgu u Beogradu, u kojem je sada Rektorat Beogradskog univerziteta, nazvanu Kapetan-Mišino zdanje, poklonio je 1863. „svom otečestvu“.

Umro je 1974 godine srpski biolog Siniša Stanković, član Srpske akademije nauka i umetnosti, direktor Biološkog instituta Srbije, koji je znatno doprineo ekološkom pravcu u biologiji uporednim istraživanjima porekla i razvića živog sveta balkanskih jezera, strukture i razvoja njihovih ekosistema. Prirodne nauke studirao je u Beogradu i Grenoblu, a redovni profesor Beogradskog univerziteta postao je 1934. Tokom nemačke okupacije Jugoslavije u Drugom svetskom ratu, bio je član Glavnog Narodnooslobodilačkog odbora Srbije i veći deo rata proveo je kao zatočenik u koncentracionom logoru na Banjici. Posle oslobođenja, izabran je za predsednika Prezidijuma Narodne skupštine Srbije i uspešno je zastupao interese Jugoslavije na međunarodnim konferencijama. U univerzitetsku nastavu uveo je ekologiju, citologiju, embriologiju, dinamiku razvića, uporednu anatomiju. Dela: „Ohridsko jezero i njegov živi svet“ (sinteza njegovih naučnih istraživanja i shvatanja), univerzitetski udžbenici „Uporedna anatomija kičmenjaka“, „Ekologija“.

Kuba srušila 1996 godine dva američka aviona.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar