Rođen Bah, zatvoren Alkatraz

Rođen je 1685 godine Johan Sebastijan Bah, nemački kompozitor, jedan od najznačajnijih stvaralaca u istoriji muzike. Pretežan deo života proveo je u Lajpcigu kao kantor crkve sv. Tome. U svoje vreme više je bio cenjen kao orguljaš nego kao kompozitor. Tek je Feliks Mendelson, izvođenjem Bahove „Pasije po Mateju“, otkrio njegov muzički genije, stvorio pravi Bahov renesans i od tada se javljaju mnogi Bahovi sledbenici. Bahovo stvaralaštvo označava raskid sa srednjovekovnim misticizmom, kao i vrhunac i završetak baroknog polifonog stila. Komponovao je preludijume, fuge, tokate za orgulje, svite, violinske koncerte… Glavna dela: „Dobro temperovani klavir“, „Umetnost fuge za klavir“, „Brandenburški koncerti“, „Pasija po Mateju“…

Usvojen je 1804 godine Francuski građanski zakonik, „Code civil des Franscais“, koji je tri godine kasnije promenio naziv u „Code Napoleon“. Ovaj zakonik preživeo je sve promene kroz koje je prošlo francusko društvo od Prvog carstva do Pete Republike; još uvek tako dobro služi da na pomolu ne samo da nije njegovo ukidanje već ni njegova generalna revizija. Od svih građanskih zakonika koji su danas u primeni u svetu, ovaj francuski je najstariji i, pokazalo se, najvitalniji.

Dogodio se 1857 godine veliki zemljotres u Tokiju – 107.000 mrtvih.

Federalni zatvor Alkatraz zvanično je 1963 godine zatvoren.

Post Author: Milan

Ostavi komentar