Rođen Tomas Hobs

Na današnji dan, 5 aprila 1588, rođen je engleski filozof Tomas Hobs. Ideje o čoveku kao slobodnom pojedincu i državi kao veštačkoj tvorevini nastaloj na osnovu ugovora pojedinaca, izneo je u delima „Levijatan“, „Osnovi prirodnog zakona i politike“, „O telu“, „O čoveku“, „O građaninu“, „O slobodi i nužnosti“.

U niškom, leskovačkom, pirotskom i vranjskom kraju 5 aprila 1841 izbila je buna protiv Turaka, poznata kao „Milojeva i Srndakova buna“, koju su predvodili Miloje Jovanović i Nikola Srndak. Posle borbi kod Prve Kutine i Gornjeg Matejevca, 23. aprila 1841, Turci su u krvi ugušili bunu, mnoga sela spalili, a Jovanovića pogubili.

Srpski kompozitor, pijanista i horovođa Kornelije Stanković, umro je 5 aprila 1865. Proučavao je i beležio do tada samo usmenom tradicijom sačuvano srpsko crkveno pojanje.

Kralj Milan Obrenović 5 aprila 1887 naimenovao je prvih 16 članova Srpske kraljevske akademije koja je osnovana 1. novembra 1886. Prvi predsednik bio je Josif Pančić, a sekretar Jovan Žujović. Od 1888. akademici su sami birali stalne i dopisne članove.

U Beogradu je 5 aprila 1958 umrla srpska književnica Isidora Sekulić ,čije je delo imalo značajan uticaj na razvoj moderne srpske književne kritike i esejistike

 

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar