Prvi sastanak radne grupe za izradu LAP-a za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja

Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja u gradu Kragujevcu za period 2022-2025. godine, održala je danas prvi radni sastanak u sali Skupštine grada. Sastanku su prisustvovali Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, Marina Babović, menadžerka GIZ-a, kao i predstavnici romskih udruženja.

Voljni smo da zajedno, uz podršku GIZ-a pripremimo dokument uz participaciju i osluškivanje potreba romske nacionalne manjine kako bismo postavili zajedničke prioritete

Reč je o izuzetno važnom planskom dokumentu kojim se na jedan promišljen, organizovan, strateški način pristupa rešavanju svih problema sa kojima se suočava romska zajednica. U skladu sa novom nacionalnom strategijom biće obuhvaćeno svih sedam oblasti. Nove oblasti su participacija i anticiganizam. Kragujevac je i do sada puno pažnje posvećivao ovim oblastima, a to su oblast zapošljavanja, stanovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, sa posebnim akcentom na prevenciju diskriminacije i poštovanje ljudskih i manjinskih prava jer bez obzira na nacionalna strateška dokumenta i politiku na nacionalnom nivou, još uvek nisu postavljeni sistemski okviri za potpunu socio-ekonomsku inkluziju Roma i Romkinja i potpunu integraciju, jednakost i jednaka postignuća koja su omogućena svima nama. Još uvek postoje nelegalizovani objekti, romska podstandardna naselja, još uvek imamo puno toga da učinimo kada je reč o oblasti obrazovanja i zapošljavanja, stambene politike. – kazala je Gordana Damnjanović.

Marina Babović, menadžerka GIZ-a, naglasila je da je grad Kragujevac primer dobre prakse kada je reč o socijalnoj inluziji Roma i Romkinja.

Nemačka razvojna saradnja i Grad Kragujevac imaju dugogodišnju saradnju koja datira još od 2019. godine kada smo potpisali Memorandum o saradnji i od tada zajednički radimo na socijalnom uključivanju Roma i Romkinja, ali i ostalih marginalizovanig grupa.

Kragujevac je primer dobre prakse u ovoj oblasti. Do sada smo realizovali veliki broj projekata koji su se bavili ovom temom, sa fokusom na zapošljavanje, sprovođenje Nacionalne strategije za socijalno uključivanja Roma i Romkinja na lokalnom nivou što je veoma bitno budući da su upravo lokalne samouprave nosioci čitavog tog procesa. Danas smo u Kragujevcu da bismo zajednički izradili novi Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja i program „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa“ će pružiti tehničku podršku gradu u ovom procesu – kazala je Marina Babović.

Post Author: Milan

Ostavi komentar