Produzen rok za prijavu na kratki program sudija Film, kultura i audiovizuelno stvaralastvo

Univerzitet u Kragujevcu produžio je rok za prijavu na kratki program studija Film, kultura i audiovizuelno stvaralaštvo (FASK).

Prijave je moguće podneti do 7. aprila.

Program je namenjen svima koji žele da:
– steknu nova znanja i kompetencije za rad u medijima, institucijama kulture, filmskoj i audiovizuelnoj industriji,
– unaprede postojeće kompetencije u skladu sa savremenim tendencijama i budu konkurentniji na tržištu rada,
– usvajaju znanja od renomiranih predavača sa Univerziteta u Kragujevcu i renomiranih predavača iz Beograda, režisera, dramaturga, scenarista.

Program je posebno pogodan za profesionalnu primenu u sledećim područjima i pozicijama:
– Stručno osoblje u kinematografskim, audiovizualnim i filmskim ustanovama – kinoteka, arhivi, distribucija, kulturni događaji (festivali),
– Stručno i kreativno osoblje u medijima, kulturnim, memorijalnim i obrazovnim ustanovama, javnoj i državnoj upravi – televizije, sajmovi, sekretarijati za kulturu, srednje škole,
– Publicisti i kritičari iz područja filmskog i kulturnog novinarstva, odnosa s javnošću – portali, radio, TV, štampani mediji itd.
– Kulturni menadžment: rukovodioci bioskopa, voditelji kulturnih i obrazovnih institucija, filmskih festivala itd.

Pravo prijave imaju: lica sa stečenim srednjim obrazovanjem, studenti, lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Od polaznika se očekuje poznavanje osnova iz oblasti filma, kulture i audiovizuelnog stvaralaštva.

Post Author: Milan

Ostavi komentar