Predavanje studentima Ekonomskog fakulteta na temu pravnog i institucionalnog okvira postupanja inspekcije za zaštitu životne sredine

U cilju unapređenja intstitucionalne saradnje između Gradske uprave Kragujevac i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, inspektor za zaštitu životne sredine je održao gostujuće predavanje studentima treće godine Ekonomskog fakulteta. U okviru predmeta „Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine“, tema predavanja bila je „Pravni i institucionalni okvir postupanja inspekcije za zaštitu životne sredine“.

Inspekcija za zaštitu životne sredine, jedna je od sedam koliko ih ima u Gradskoj upravi za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju. Glavni inspektor za zaštitu životne sredine Maja Ranković studentima je govorila o načinu rada i zakonskom okviru za postupanje inspekcije za zaštitu životne sredine i predstavila studiju slučaja (case study) sa osvrtom na primere cirkularne ekonomije sa kojima se inspektor susreće tokom inspekcijskog nadzora.

Studente je pozdravila v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju Marija Živković koja je i sama završila Ekonomski fakultet kao student generacije i tom prilikom istakla da joj je posebno zadovoljstvo što je sada u mogućnosti da kroz svoj profesionalni angažman, između ostalog, da doprinos obrazovanju novih mladih diplomiranih ekonomista. Gradska uprava će i ubuduće nastaviti da podržava sve vrste edukativnih aktivnosti kroz razne vidove saradnje sa Univerzitetom, kako kroz realizaciju stručne prakse, tako i kroz gostujuća predavanja kao što je ovo, rekla je Živković i dodala da bi joj bilo zadovoljstvo da budu domaćini studijskih poseta u budućem periodu.

Briga o životnoj sredini, društvu i dobrom korporativnom upravljanju postaju suštinski važni za sve kompanije u modernom poslovanju. Ne samo iz razloga što su briga o životnoj sredini i očekivanja od kompanija neuporedivo veća, nego zato što sve više postaju deo različitih regulatornih okvira i procesa usklađenosti, kazao je profesor dr Dejan Jovanović. Cilj nastavnog predmeta Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine je unapređenje razumevanja procesa upravljanja zaštitom životne sredine u kompanijama, kao i promovisanje ideje o značaju ekološki odgovornog poslovanja kompanija. Studenti se na ovom nastavnom predmetu, objasnio je, upoznaju i sa načinima redukcije negativnih uticaja kompanije na društvo i životnu sredinu, odnosno na koji način preduzeća mogu unaprediti svoje ekonomske i ekološke performanse.

Post Author: Milan

Ostavi komentar