Potpisivanjem ugovara u Beogradu stvorena je „Mala Antanta“

Knez Srbije Mihailo Obrenović je 1867 godine s Grcima zaključio ugovor o savezu u okviru nastojanja da se balkanski hrišćani zajednički oslobode porobljivačkog islamskog Otomanskog carstva.

Rođen je 1867 godine Džon Golsvordi, engleski romansijer i dramski pisac. U nizu romana, pripovedaka i drama, optužio je društvo koje je u svojoj udobnosti neosetljivo prema bedi i patnjama siromašnih. U glavnom delu o Forsajtima (trilogije „Saga o Forsajtima“, „Moderna komedija“ i „Konac dela“) pokazao je kako nagomilano bogatstvo, stečeno primitivnim nagonom za posedovanjem, dovodi do mekuštva i degeneracije.

U Beogradu je 1920 godine potpisan ugovor o stvaranju „Male Antante“, vojno-odbrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, po ugledu na „Veliku antantu“ u Prvom svetskom ratu Francuske, Rusije i Velike Britanije. Cilj „Male Antante“, saveza oslonjenog na Francusku, kojoj se 1921. priključila Rumunija, bilo je sprečavanje obnove Austrougarske i očuvanje granica triju zemalja prema Mađarskoj utvrđenih mirovnim ugovorima posle Prvog svetskog rata.

Jugoslavija i Vatikan obnovili su 1970 godine pune diplomatske odnose posle 18-godišnjeg prekida.

Post Author: Milan

Ostavi komentar