Potpisan Beogradski mir

Na današnji dan, 18 septembra 1739, potpisivanjem Beogradskog mira okončan je rat između Austrije i Turske, započet 1736. Austrija je potisnuta sa Balkana, a Turska se vratila na Dunav i Savu. Srbija je ponovo postala deo Otomanskog carstva, a Austrija je bila prisiljena da Turcima vrati i Malu Vlašku i delove Bosne koje je dobila Požarevačkim mirom 1718.

Francuzi su posle vojnog poraza, 18 septembra 1759, morali da prepuste Englezima provinciju Kvebek u Kanadi, a u poslednjoj bici su poginula oba komandanta – engleski Džejms Volf (James Wolfe) i francuski Luj Monkalm (Louis Montcalm).

Francuski fizičar Leon Fuko (Foucault), koji je ogledom s klatnom (Fukoovo klatno) dokazao rotaciju Zemlje, rođen 18 septembra 1810. Pronašao je žiroskop, usavršio teleskop i otkrio vrtložno-vihorne struje u metalnim masama (Fukoove struje).

Nakon teških borbi, američke oklopne jedinice pod komandom generala Džordža Patona (George Smith Patton), 18 septembra 1944, zauzele su u Drugom svetskom ratu luku Brest, značajno vojno pomorsko uporište u severozapadnoj Francuskoj.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar