Podrška obrazovanju i zapošljavanju mladih Roma

Obrazovno kulturna zajednica Roma „Romanipen“ tokom 2021/2022. godine realizovala je projekat „Obrazovanje – ključ za bolji ekonomski status mladih Roma u gradu Kragujevcu“ koji je pružio podršku u rešavanju problema u oblasti ranog razvoja i obrazovanja dece romske nacionalnosti kao i zapošljavanja mladih Roma. Rezultati ovog projekta koji je realizovan u okviru šireg programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih margionalizovanih grupa u Srbiji“, predstavljeni su na današnjoj konferenciji koja je održana u zgradi Grada.

Naša organizacija je sveobuhvatnim pristupom želela da radi na onome što nam je najbitnije, a to je da unapredimo obrazovni status mladih Roma i da se napravi snažnija veza između obrazovanja i zapošljavanja. Kroz projekat smo uspeli da obuhvatimo 160 korisnika svih uzrasta, pre svega mladih Roma, roditelja i dece koja su dobila podršku u oblasti profesionalne orjentacije, izbora zanimanja, upisa u srednju školu, prelaska iz jednog nivoa obrazovanja u drugi. Podrška u oblasti zapošljavanja odnosila se na podizanje kapaciteta našeg programskog tima za rad sa korisnicima koji su kasnije u toku projekta organizovali treninge za korisnike – kazao je Božidar Nikolić, izvršni direktor OKZ „Romanipen“.

Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu istakla je da je lokalnoj samoupravi veoma važno da ima aktivan civilni sektor sa kojim sarađuje. Saradnja sa udruženjem „Romanipen“ je odličan primer jednog takvog partnerstva.

Nemerljiv je doprinos ove organizacije u oblasti sprečavanja osipanja iz obrazovnog sistema,organizovanja obuka za poznatog poslodavca, prevencije maloletničkih brakova, izrade strateškh dokumenata. OKZ „Romanipen“ je značajan partner iz oblasti civilnog društva i velika podrška gradu u oblasti socijalne inkluzije Roma i Romkinja – kazala je Damnjanović.

Marina Babović, savetnica GIZ-a na projektu „Inkluzija Roma i drugih margionalizovanih grupa u Srbiji“ istakla je da se u poslednjih desetak godina situacija u oblasti obrazovanja Roma promenila.

Sve više ima visokoobrazovanih Roma, sve više je mladih koji završavaju srednje škole i sada je trenutak kada krećemo ka zapošljavanju. Veoma je bitno da stvorimo uslove da sada ti mladi ljudi koji su se obrazovali mogu da steknu radno iskustvo, da se zaposle, što je i bio deo ovog programa. Konkretno, u Kragujevcu smo kroz saradnju sa privatnim sektorom zaposlili 26 ljudi koji su u stalnom radnom odnosu, a imali smo i 38 ljudi koji su bili kratkoročno zapošljeni i na taj način stekli radnu praksu – kazala je Babović.

Post Author: Milan

Ostavi komentar