Podrška kroz socijalni dijalog “Mladi mlađima“

U organizaciji Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji održan je socijalni dijalog „Mladi mlađima“ u okviru kog su studenti sa različitih fakulteta prenosili svoja znanja i iskustva stečena tokom školovanja, učenicima prvog razreda Srednje stručne škole i gimnazijalcima. Cilj dijaloga je da kroz veštine komunikacije studenti pomognu budućim kolegama i sopstvenim iskustvom ponude set mogućih rešenja za prevazilaženje izazova sa kojima se mlađe generacije suočavaju . Zbog obostranih benefita cilj dijaloga je da ostane trajan i da mladi jedni drugima ostanu podrška.

O važnosti uspostavljanja socijalnog dijaloga i razmeni mišljenja među mladima kao i važnosti dualnog obrazovanja u Kragujevcu, gradu koji je kolevka pripreme kvalifikovanih radnika raznih struka, govorio je gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić. On je podsetio na to da je osnivanje prve zanatlijske škole u Srbiji ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića bila upravo u Kragujevcu sredinom XIX veka a da je  zahvaljujući Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju, GIZ, posle 160 godina, Kragujevac ponovo napravio novi iskorak u dualnom obrazovanju. Grad Kragujevac uvek je spreman za nove inicijative i zato pozdravljam ideju i zahvaljujem se Kancelariji za dualno obrazovanje, Nacionalnom okviru kvalifikacija i predstavnicima SKONUS – a, koji zajednički rade na realizaciji dijaloga „Mladi mlađima“, kazao je gradonačelnik Nikola Dašić. Mislim da je ovo veoma važan susret posvećen socijalnom dijalogu i razmeni mišljenja među mladima jer su oni naša budućnost, poručio je on i istakao da su ovakvi dijalozi upravo nadogradnja međusobnog poverenja i pružanje pomoći u prevazilaženju dilema, strahova i izazova ali i otavranje novih mogućnosti.  Uveren sam da su jedinstvo i saradnja ključni faktori za ostvarivanje pozitivnih promena u obrazovanju i društvu poručio je Dašić i pozvao mlade da otvoreno razgovaraju sa studentima i postavljaju sva pitanja bez ustručavanja.

Gabrijela Grujić direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija istakla je važnost ovog programa i opredeljenost Vlade Republike Srbije da nastavi da ulaže u ovakve projekte.

Benefit socijalnog dijaloga “Mladi mlađima“ je rešavanje dilema mladih i pronalaženje rešenja i to kroz dijalog mlađih generacija sa onima koji su samo nekoliko godina stariji. Mladi među sobom mnogo lakše i bolje uspostavljaju komunikaciju, kazala je Gabrijela Grujić direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje. Zato će učenici prvog razreda srednjih stručnih škola i gimnazijalci imati priliku da o svim dilemama i nedoumicama razgovaraju sa studentima različitih fakulteta kragujevačkog i beogradskog univerzitata.

Studenti će srednjoškolcima predstaviti svoj put obrazovanja, studiranja i čitav set mogućih rešenja za prevazilaženje izazova sa kojima se mladi danas susreću. Pored toga, nakon uspostavljanja ovakvog dijaloga, on ostaje trajan kontakt među mladima a to je i jedan od naših ciljeva – da se đački parlamenti povežu sa studentskim i jedni drugima budu podrška, kazala je  je Grujić direktorka Kancelarije. Pored ostalog, istakla je ona, benefit je obostrani i za đake i za studente jer se otvaraju  teme diplomskih i master radova, doktorskih disertacija koji će državi predstavljati smernice kako da ljudi, koji kreiraju obrazovne politike, ih zasnivaju na realnim situacijama u našem obrazovnom sistemu. To je dragocenost i benefit svih zainteresovanih strana za ovaj socijalni dijalog, zaključila je Grujić.

Ognjen Obradović, predsednik Studentskog parlameta Univerziteta u Kragujevcu i potpredsednik SKONUS-a je izrazio zadovoljsvo zbog pokrenutog socijalnog dijaloga „Mladi mlađima“ koji će svima pomoći oko rešavanja i suočavanja sa dilemama sa kojima se mladi suočvaju tokom svog obrazovanja.  Sa učenicima srednjih stručnih škola i gimnazijalcima, moje kolege i ja, kao predstavnici studenata ćemo razgovarati o problemima i nedoumicama i pokušati da im pomognemo u prevazilaženju. Ono što se kroz praksu pkazalo je da se mladi srednjoškolskog uzrasta  mnogo lakše otvaraju i razumeju sa generacijama koje su nedavno prošle isti put i poznata su nam moguća rešenja ili prevazilaženja.

Socijalni  dijalog “Mladi mlađima“ do sada je održan u Valjevu, Užicu, školama u Begradu i do kraja školske godine obići će još tri grada a uplanu je da se inicijativa nastavi i od početka naredne školske godine.

Post Author: Milan

Ostavi komentar