Otvorena prva čitaonica i Srbiji nazvana Srpsko čitalište

U pristaništu Abukir u Egiptu udružene englesko-otomanske snage porazile su 1801 godine francusku vojsku.

Otvorena je 1846 godine prva čitaonica u Srbiji, nazvana Srpsko čitalište, kasnije Čitalište beogradsko. Slične čitaonice ubrzo su osnovane i u drugim gradovima Srbije.

U Petrogradu je 1917 godine počela februarska (zbog starog kalendara) revolucija. Po karakteru buržoasko-demojkratska, ova revolucija bila je značajna etapa u pripremi socijalističke revolucije. Sprovedena je relativno lako i za nekoliko dana, a okončana je abdikacijom cara Nikolaja II.

Sledeći izraelsko povlačenje sa okupirane egipatske teritorije, Suecki kanal ponovo je 1957 godine otvoren za međunarodni saobraćaj.

Najveći ikad viđeni kameni meteorit, težak 1.774 kg, pao je 1976 godine u Džilin, Kina.

U Beograd je 1992 godine doputovao komandni sastav 14.000 „plavih šlemova“, koji su potom, prema planu bivšeg državnog sekretara SAD i izaslanika generalnog sekretara UN Sajrusa Vensa, raspoređeni u Hrvatskoj i Krajini.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar