Osnaživanje lokalnih samouprava za podršku roditeljstvu i ranom razvoju

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju Republike Srbije juče je, u Palati Srbije, bilo domaćin svečanog skupa koji je organizovan povodom zvaničnog pokretanja druge faze Programa „Podsticajno roditeljstvo kroz igru“ koji sprovodi u partnerstvu sa Unicefom, uz podršku LEGO fondacije.

Kako je program „Podsticajno roditeljstvo kroz igru“ intersektorske prirode, na skupu su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, domova zdravlja, centara za socijalni rad, predškolskih ustanova iz pilot lokacija kao i međusektorskog Nacionalnog odbora koji prati i podržava dosledno sprovođenje Programa.

Grad Kragujevac je već uključen u ovaj projekat kao jedna od pilot lokacija.

Zajedno smo kroz Program „Podrška jedinicama lokalnih samouprava za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu“ naučili da bolje planiramo i da je važno da u proces planiranja budu uključeni svi akteri na koje se odluka odnosi: profesionalci iz sistema, predstavnici institucija, privani sektor, roditelji… Uspeli smo da uvedemo profesionalce iz tri sistema, da prenose znanje i iskustva. U saradnji sa SKGO smo stvorili alate i modele koje ćemo da širimo na druge jedinice lokalnih samouprava koje su danas potpisale sporayume o nastavku programa, jer potrebe deteta su svuda iste bez obzira gde je ono rođeno i živi, samo je način i put ostvarivanja potreba različit. Zahvaljujući Unicefu intenzivno se ulazi u rani razvoj, i prepoznaje ulaganje u decu u najranijem uzrastu nao najvažnije ulaganje za budućnost naše dece – kazao je Nikola Ribarić, načelnik Gradske uprave za društvene delatnosti i poslove sa građanima.

Ovom prilikom u Palati Srbije, potpisani su memorandumi o saradnji sa novih 28 lokalnih samouprava koje će kroz ovaj program biti osnažene za podršku roditeljstvu i ranom razvoju.

Drugog dana skupa, 14. juna, će u Hotelu „Crowne Plaza“ u Beogradu će biti održan celodnevni radni sastanak planiranja daljih programskih aktivnosti sa predstavnicima lokalnih samouprava, lokalnim koordinatorima Programa i predstavnicima tri pomenuta sistema podrške kako iz dosadašnjih pilot lokacija, tako i iz lokacija koje se u ovoj fazi pridružuju Programu.

Post Author: Milan

Ostavi komentar