Lokalni ombudsman grada Kragujevca posetila SOS Dečije selo u Kraljevu

Lokalni ombudsman grada Kragujevca Jelena Milivojević, sa saradnicima – zamenicom ombudsmana Snežanom Kalajanović i šefom stručne službe Ivanom Kovačevićem, obišla je SOS Dečije selo u Kraljevu, sa ciljem da se Kancelarija lokalnog ombusdmana upozna sa uslovima u kojima žive deca u ovom smeštaju i radi uspostavljanja bliže saradnje u budućnosti. SOS Dečije selo u Kraljevu prešlo je u nadležnost Centra za porodični smeštaj i usvojenje u Kragujevcu, koji je kao regionalni centar preuzeo praćenje i podršku hraniteljima koji, u okviru SOS Dečijeg sela, pružaju uslugu porodičnog smeštaja.

Predstavnici službe lokalnog ombudsmana su se prilikom posete upoznali sa uslovima života i načinom na koji funkcioniše ova značajna ustanova socijalne zaštite, osnovana da brine o deci i mladima bez roditeljskog staranja i deci kojima je neophodna posebna pažnja i nega, prema evropskom konceptu koji podrazumeva smeštaj dece u hraniteljske kuće u jedinstvenom kompleksu porodičnih kuća u okviru Dečijeg sela. Posebna pažnja se posvećuje psihološkim potrebama mladih korisnika, sa kojima svakodnevno radi stručni tim ove ustanove sastavljen od pedagoga, psihologa, socijalnih radnika, hraniteljica, porodičnih asistenata. Specifičnost u ovoj ustanovi je da se braća i sestre iz iste biološke porodice ne odvajaju, što im olakšava odrastanje i socijalizaciju.U ovoj ustanovi vrši se staranje o deci od momenta prijema, do potpune osposobljenosti za samostalan život. Za vreme postojanja SOS Dečijeg sela u Kraljevu u ovoj ustanovi je ukupno boravilo 167 dece, sa izuzetnim procentom uspešnosti u školovanju dece i osposobljavanju za samostalan život.

Ustanova je u prethodnom periodu prošla strukturne i organizacijske reforme što je i bio povod za posetu lokalnog ombudsmana. Izmenom zakonske regulative SOS Dečje Selo u Kraljevu je od skora u nadležnosti Centra za porodični smeštaj i usvojenje u Kragujevcu,kao regionalnog centra koji pokriva teritoriju Šumadijskog, Raškog, Rasinskog, Moravičkog i Zlatiborskog okruga. Ceneći taj podatak,obišli smo korisnike i hraniteljske kuće, razgovarali sa rukovodstvom i stručnim licima i ponudili stručnu podršku i saradnju ukoliko to bude bilo potrebno, rekla je Jelena Milivojević lokalni ombudsman grada Kragujevca, naglasivši da je ustanova SOS Dečje selo u Kraljevu primer odlične organizacije i posvećenosti deci bez roditeljskog staranja.

Ustanova SOS Dečje selo u Kraljevu raspolaže sa14 hraniteljskih kuća u kojima trenutno boravi 47- oro dece, smeštenih u okviru 8 hraniteljskih porodica. Ona je deo jedinstvene humanitarne i neprofitne organizacije za brigu o deci bez roditeljskog staranja – SOS Dečja sela, osnovane u Srbiji 2004. godine. Članica je Međunarodne organizacije SOS Dečija sela, koja pruža podršku za više od 1.200.000 ljudi u 136 zemalja sveta. Pored brige o deci u okviru hraniteljskih porodica, ova ustanova ima razvijene programe Zajednice mladih i Program polusamostalnog života, u okviru usluge dugoročne brige o deci bez roditeljskog staranja.

Post Author: Milan

Ostavi komentar